Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

110. Poštovani, trebao bih pomoć iz riješavanja kemije. Pošto sam vanredan student i pošto nisam imao kemiju od OŠ imam problema malo sa njom. Molio bih odgovor na ova pitanja: 1. Kao produkt alkoholnog vrenja nastaje alkohol etanol koji u molekuli ima 2 atoma ugljika, 6 atoma vodika i 1 atom kisika. Izračunajte koliko ukupno protona ima u molekuli etanola, te napišite njegovu formulu! 2. Prirodni izotopi sumpora imaju masene brojeve 32,33 i 34. Odredite broj subatomskih čestica za svaki od tih atoma. 3. Koliki je maseni, a koliki protonski broj atoma ako je poznato da se u njegovoj jezgri nalazi 30 čestica neutralnog naboja, te da u elektronskom omotaču njegovog iona Cu2+ima 27 elektrona. 4. Odredite ukupni broj protona u molekuli uree CO(NH2)2. 5. Koliko ukupno elementarnih čestica, a koliko protona, elektrona i neutrona imaju atomi:15N, 157I, 197Au, 20Na. Zahvaljujem unaprijed.
Stjepan Krstanac
19.11.2019
109. Poštovani, jučer sam dobila zadatak koji nikako da uspijem riješiti, a glasi: koliko Neutrona treba uzeti da se dobije masa 300 pg? Unaprijed hvala
Sara Došić
13.10.2019
108. Koliko neutrona treba uzeti da se dobije masa 300 pg? Izracunajte masu atoma kisika, a rezultat izrazite u pg, ng,mg i mikrogramima
Ana Matić
13.10.2019
107. Možete li mi odrediti broj protona , neutrona i elektrona u Magneziju?
Milojko
21.09.2019
106. Kako biste objasnili pojam relativno? Čemu služi atomska jedinica mase?
Ines Zivaljic
26.04.2019
105. Kako odrediti broj subatomskih cestica u izotopu Npr. 12C
Petra
31.01.2019
104. Zadatak:Odredi br protona, neutrona, ellektrona: Zn Hitnoo!!! Hvala vam!
tea
20.12.2018
103. Zanima me što je nabojni broj i kako ga mogu izračunati u nekom spoju ili samom atomu? Također me zanima kada određujem nazive ili formule kompleksnih spojeva kako da izračunam koju bi valenciju imali bakar i voda u tom spoju? Unaprijed hvala
Ana Grubić
17.11.2018
102. Zasto je 1.energija ionizacije metala druge skupine veca od 1.energije ionizacije metala prve skupine? Zasto metali 1.skupine imaju manju gustoću od metala 2.skupine te zasto iridij ima najveću gustoću od svih metala?
Paola Horvat
26.04.2018
101. Koliko protona, neuutrona i elektrona ima u 1kg uranija
matija
06.03.2018
100. Atom nekog metala ima jednak broj protona, elektrona i neutrona. Nukleinski broj tog atoma je 24. a) Napiši broj subatomskih čestica u njegovu atomu. b) Napiši kemijski simbol tog elementa. c) Kako se zove taj metal?
Tihana Vučić
01.03.2018
99. Poštovani, kada bismo u teoriji mogli konstruirati kockasti spremnik tako da su dvije nasuprotne strane željezne, a bočne napravljene od izolatora tako da glumi svojevrstan kondenzator i u njega stavili neki plemeniti plin (npr. ksenon), da li je moguće proizvesti dovoljno veliku razliku napona između ploča da bi sila koju stvori električno polje mogla izbiti sve elektrone iz atoma plemenitog plina? Kada bi bilo moguće stvoriti takav napon, što bi se dogodilo s jezgrama atoma oko kojih više nema elektrona? Na nastavi kemije smo učili da neutroni daju stabilnost jezgri, ali ne znam da li bi to bilo dovoljno da se toliki pozitivni naboji održe skupa. LP, Janko
Janko Vrček
15.02.2018
98. Poštovani, Ja nisam školarka, no nadam se da ćete mi malo pomoći. Radi se o tome da svojima pokazujem kemiju budući da mi je dosta toga ostalo u sjećanju, no u neke stvari baš i nisam sigurna pa Vas molim za pomoć jer nigdje ne mogu pronaći objašnjenje. Da li se vrijedosti od relativne atomske mase mogu zaokruživati na cijele brojeve i zašto su ti brojevi zapravo decimalni brojevi, a ne cijeli? Čim negdje uvrštavamo Ar odmah mi se postavi pitanje "Da li to možemo zaokružiti?" u koje ni sama nisam 100 % sigurna a iskreno to mi baš ni u školi nikad nije bilo jasno. Vidim da neke Ar imaju vrijednosti koje su jako blizu cijelom broju, a neke baš i ne. Recimo natrij ima blizu 23 , a magnezij ima 24.31. Koliko dakle imamo slobodu u zaokruživanju relativnih atomskih masa. Zbog čega su neke vrijednost toliko bliske cijelim brojevima, a neke ne? Hvala unaprijed!
Mirjana Vrdoljak
08.08.2017
97. Poštovani:

Na jednom je predavanju rečeno, da bez obzira na to što jezgre sa sve više protona i neutrona imaju sve kraća vremena poluraspada, najveći atomski broj koji u teoriji može postojati iznosi 137 (Fy Feynmanium) je su određeni proračuni pokazali da bi kod atoma s atomskim brojem 137 i većim brzina elektrona bila veća od brzine svijetlosti.
S druge strane, prema nekim podatcima na web-u upitnog izvora, vidim da su u akceleratorima nuklearnim fuzijama ipak sintetizirane jegre s više od 138 protona.

Što je od toga točno? Jezgra Z>137 ne može postojati ili se elektronski omotač takvog atoma ne bi mogao popuniti?
Tomislav B.
11.08.2017
96. Dobar dan. Zanima me imaju li izotopi jednog elementa istu elektronsku konfiguraciju. Hvala.
Manuela B
30.06.2017
95. Poštovani, možete li mi objasniti zbog kojeg je razloga tehnecij radioaktivan, a niti jedan susjedni element nije, tj. zašto tehnecij nema izotope koji nisu radioaktivni?
Giovanni Porombo
24.05.2017
94. Što znači brojka iznad kemijskog simbola nekog elementa za izotop npr.14N 15N itd.
Luka Mihalić
13.05.2017
93. Zašto se berilijev izotop berilij-8 raspada na dva helija-4, iako je energija vezanja (računata po modelu kapljice) za Be-8 veća od He-4? Energija vezanja je po definiciji energija koju je potrebno uložiti da se jezgra rastavi na pojedinačne protone i neutrone? Zašto onda energija vezanja jednog protona ili neutrona (računata po modelu kapljice) ne iznosi 1 ?
Tomislav B.
12.04.2017
92. pitanje glasi:Koliki je naboj protona,elektrona,neutrona,a koliki atoma?
klaudia brdarić
23.02.2017
91. Je li istina da se sva kemija moze svesti na kvantnu fiziku?
Matija Grašinec
11.02.2017

Broj zapisa koji odgovaraju uvjetima upita za pretraživanje: 110


 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija