Gioaccomo Rossini, Wilhelm Tell i Hans Heinrich Landolt

 

11.03.2003.

Škola:

 
 

XVIII. gimnazija

 

Mentor(i):

 
 

Nenad Judaš Zavod za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Ulica kralja Zvonimira 8 10000 Zagreb

 
 

judas@chem.pmf.hr

 

Mentor iz škole:

 
 

Petar Vrkljan, prof XVIII gimnazija Mesićeva 35 100000 Zagreb

 
 

judas@chem.pmf.hr

 

Učenici:

 
 

Marko Črnelč Prevoj 28 10000 Zagreb

 
 

marko.crnelc@zg.hinet.hr

 

ZadatakCilj ovog miniprojekta je uskladiti kinetiku Landoltove reakcije budilice s javljanjem zvuka roga u uvertiri Rossinijeve opere Wilhelm Tell.
Zadatak je istražiti što se događa miješanjem vodene otopine kalijeva jodata i vodene otpine natrijeva hdrogensulfita i škroba. Koncentracije su c=0,25 M s obzirom na kalijev jodat i natrijev hidrogensulfit, a otopina škroba je 1%-tna. Volumeni otopina natrijeva hidrogensulfita i kalijeva jodata su jednaki.
Zadatak je i odslušati uvertiru Rossinijeve opere Wilhelm Tell. Posebnu pažnju treba usmjeriti na dio od poziva roga lov.
Na temelju istraživanja kinetike kemijske reakcije treba kreirati pokus u kojem će vizualni i zvučni efekti biti u potpunom skladu.
O Landoltovoj reakciji
Landoltova reakcija ili reakcija natrijeva bisulfita i kalijeva jodata spada u skupinu tzv. satnih( eng. clock) reakcija. U hrvatskom jeziku se za takve reakcije upotrebljava izraz kemijski sat. Landoltova reakcija je zapravo reakcija oksidacije bisulfita jodatom. U toj reakciji nakon nekog vremena bezbojna smjesa iznenada poplavi. U reakciji škrob nam služi kao indikator. Plavu boju možemo zahvaliti iznenadnom porastu koncentracije I3- koji nastaje kad se sav bisulfit potroši ta nastaje plavi kompleks trijodid iona i škroba. Iako se reakcija u otopini događa cijelo vrijeme od miješanja otopina, promjena je vidljiva tek kada se pojavi plava boja što toj reakciji daje šarm i vizualnu privlačnost. Ukupan proces može se prikazati sljedećim nizom jednadžbi.

U prvoj reakciji hidrogensulfitni ioni reduciraju jodatne ione u jodidne ione. U drugoj reakciji zbog prisutnosti škroba i oksidacije jodidnih iona u trijodidne ione očekujemo plavu boju ali je treća reakcija, u kojoj se trijodidni ioni troše sve dok se ne potroše svi bisulfitni ioni i na kraju nastaje plava boja, brža.
Kao analogiju ovoj reakciji mogli bismo uzeti budilicu. Za nju ne znamo da li radi dok se ona ne oglasi. Tako i za reakciju ne znamo da li radi dok se boja ne promijeni.
Dakle, do promjene boje u Landoltvoj reakciji dolazi zbog naglog povećanja koncentracije I3-.Opis pokusa
Prpremljene su dvije otopine( otopina A i otopina B).
Otopina A: otopljeno je 2,14 g KIO3 u 1 L otopine.
Otopina B: otopljeno je 2,00 g škroba u 500 mL vruće otopine, nakon što se otopina ohladi dodano je 0,365 g NaHSO3 i nadopunjeno vodom do volumena od 1 L.
Otopina A je pripremljena preciznim vagavanjem 2,14 g KIO3 koji je potom otopljen u jednoj litri otopine.
Otopina B je pripremljena vaganjem 2,00 g škroba koji je potom otopljen u 500 mL kišuće vode. Škrob je polako dodavan u kipuću vodu uz konstantno miješanje da se nebi stvorile grudice koje je kasnije teško rastaviti. Vruća otopina je prelivena u Erlenmayerovu tikvicu i začepljena gumenim čepom. Tikvica je stavljena pod mlaz hladne vode na hlađenje. Kada se otopina ohladila dodano je 0,365 g NaHSO3 i 5 mL H2SO4 koncentracije c=6 M.

Nakon što su otopine pripremljene, složeno je 20 čaša u dva reda. Neka je prvi red A, a drugi red B. Čaše su napunjene prema sljedećim podacima:

Odabrana su četiri asistenta kojima je par puta puštena uvertira Rossinijeve opere Wilhelm Tell s naglaskom da paze na dio od poziva roga u lov. Sadržaj svih 10 čaša iz reda B je istovremeno preliveno u čaše reda A i reakcija je krenula.

 
 
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija