Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8515. Javljam vam se opet u vezi olovova(II) jodida. Trenutno pišem rad o toj temi. Možete li mi preporučiti u kojim dijelovima kemije obradim tu temu i što bi bilo dobro navesti u tom radu? Po čemu se olovov(II) jodid razlikuje od većine ostalih jodida? Volio bih doznati nešto više o kemijskim vezama između atoma olova i joda, a i o interakcijama između jedinki. Također, tražio sam literaturu o kristalima olovova(II) jodida, ali ne pronalazim puno toga. Hvala Vam unaprijed. :)
Bruno Šijić
24.05.2020
8514. Poštovani, radim na prijevodu udžbenika o ronjenju s engleskog jezika i ne znam kako da prevedem termin "nitrogen narcosis". Na hrvatskom jeziku pronalazim izraze "dušikova narkoza" i "dušična narkoza" i ne znam koji je od njih ispravan. Vidjela sam da ste ranije u jednom savjetu napisali kako bi "ugljični" značilo "onaj koji je načinjen od ugljika", a "ugljikov" "onaj koji pripada (elementu) ugljiku". Ne znam kako da taj savjet primijenim ovdje na dušik jer se radi o stanju koje je dušik izazvao, što znači da ono nije niti od njega načinjeno niti mu pripada. Hvala i lijep pozdrav, Tena Festini
Tena Festini
28.05.2020
8513. Možete li mi objasniti zašto treba paziti da se miješa: kiselina u vodu, u tom redosljedu a ne obratno? Hvala
Robert Rezo
28.05.2020
8512. Dobar dan, zanimalo bi me empirijska i molekulska formula glukoze(grožđani ili krvi šećer) Hvala
tanja radinković
26.05.2020
8511. Pozdrav iz Varaždina imam pitanje u vezi alkohola. pitanje glasi: U kojem alkoholu očekuješ bolju topljivost ulja, u metanolu ili butanolu? Obrazloži.
Lea Grgec
26.05.2020
8510. Poštovani,kada imam 2 supstituenta i osnovni spoj cikloalken sa jednom dvostrukom vezom ,piše li se broj dvostruke veze(npr.ciklopent-1-en).Naišao sam na oba načina pisanja ( BEZ I SA),zato me zanima što je pravilno.Hvala unaprijed
Sanja Malinar
22.05.2020
8509. Poštovani,ako imam spoj koji se sastoji od but-1-ina i ciklobutana,koji spoj je osnovni a koji je supstituent.Naime u rješenjima zadatka takve vrste prednost ima but-1-in a ne ciklobutan. Zanima me koje je to pravilo jer se ne spominje u udžbenicima 4 razreda, a na internetu nisam našao ni na jedan primjer?Hvala unaprijed na odgovoru
Sanja Malinar
22.05.2020
8508. U koju kategoriju se svrstavaju ciklički spojevi? Zasićene ili nezasićene?
Luka Landeka
25.05.2020
8507. Zadatak glasi: Napiši jednadžbu reakcije sinteze aluminijeva sulfida iz aluminija i sumpora. Hvala unaprijed na odgovoru!
Lucija Kruljac
24.05.2020
8506. Što će se dogoditi ako u pufersku otopinu načinjenu od amonijaka i amonijeva klorida, dodamo jaku kiselinu ili jaku bazu? Hvala!
Marko dalić
22.05.2020
8505. Hoće li biti više otopljenog kisika na izvoru ili na ušću neke tekućice? Obrazloži zašto.
nika opaćić
22.05.2020
8504. Izračunaj pH otopine mliječne kiseline (ch3chohcooh) množinske koncentracije 0.2 mol/L pri 25 stupnjeva Celzijevih. Ka=1.38x10 na -4 mol/L
Mihaela Kozina
22.05.2020
8503. Ne znam ovo rješiti. 1. Napiši strukturne, sažete strukturne i molekulske formule za: a) Heks-2-in b) 3-metilpent-1-in c) 4,4-diklorbut-1-in 2. Napiši reakcije : a) Pent-1-in + dvije molekule vodika b) Heks-2-in + dvije molekule klorovodika c) But-2-in + dvije molekule joda
Mihaela Srebak
20.05.2020
8502. 1.Za neutralizaciju 16,4mL otopine HCL utrošeno je 12,7mL otopine KOH c(KOH)=0,620moL/dm3. Kolika je množinska koncentracija otopine HCL? 2.koliki je volumen kalijeve lužine množinske koncentracije c(KOH)=0,9973moL/dm3 potreban za neutralizaciju 20mL otopine sumporne kiseline množinske koncentracije c ( H2SO4)=1,0952moL/dm3?
Ana L
20.05.2020
8501. Shematski prikazi kolilo se razlicitih tripetida može načinitiod samo tri različite aminokiseline,A,B i C?Molekula tripetida može sadržavari i tri istovrsne aminokiseline.MOLIM VAS POMIZITE NEMOJ TE MI REC KAKO NEGO SAMO MOŽDA JEDAN PRIMJER 2 SATA POKUŠAVAM.
Luka Dujam
19.05.2020
8500. U dobro izoliranoj posudi pri temperaturi 25 °C i stalnome tlaku 105 Pa došlo je do reakcije 10,6 g natrijeva karbonata i octene kiseline u suvišku, što je prikazano jednadžbom kemijske reakcije 2 CH3COOH(aq) + Na2CO3(s) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(ℓ). Uslijed reakcije snizila se temperatura u izoliranoj kalorimetrijskoj posudi. 18.1. Izračunajte volumen ugljikova(IV) oksida koji može nastati u opisanome pokusu. Zašto pri računanju volumena CO2 formulom n(x)=V(x)/Vm ne ispadne 2.48L već 2,24L,dok formulom jednadžbe stanja plina V=nRT/p ispadne 2,48L i je li to odgovor što se priznaje?
Luka Landeka
19.05.2020
8499. Pozdrav! Imam problem.Istražiti valencije u najmanje 5 binarnih kemijskih spojeva bakra. Navesti formule, valencije oba elementa u spoju, kemijsko ime spoja. Nakon toga uzeti 2 primjera i izraditi 3D modele, po jedan za svaku vakenciju atoma bakra. Kako trebaju izgledati?
Marija Alebić
19.05.2020
8498. Pozdrav.Trebala bih pomoć oko zadatka ako znate.Izračunaj promjenu entropije sustava i okoline za izotermalno smrzavanje 1 mola Ag (l) na 900 °C, kada se okolina nalazi na istoj temperaturi. ∆𝐻𝑚(𝐴𝑔) = 11255 𝐽/𝑚𝑜𝑙; Tm (Ag) = 1234 °C 𝑐𝑝(𝐴𝑔)𝑠 = 21.30 + 8.54 ∗ 10−3𝑇 (𝐽𝑚𝑜𝑙𝐾) 𝑐𝑝(𝐴𝑔)𝑙 = 30.54 (𝐽/𝑚𝑜𝑙K)
Marija Levar
18.05.2020
8497. Poštovani, nadam se da mi možete odgovoriti na pitanje. Koje se reakcije dešavaju pri procesima "njegovanja" pamuka i oplemenjivanje vune?
Medina Preljević
18.05.2020
8496. Koliko vode se može uliti u staklenu bocu s vodom kako prilikom smrzavanja ne bi pukla? Hvala.
Ana Sabočanec
22.05.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija