Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7902. Dobar dan imam problem s jednim zadatkom, on ide ovako Kemijskim jednadžbama prikaži reakciju olovova(II)oksida i bakrova(II) oksida s octenom kiselinom. Hvala,
Filip Supanc
02.04.2019
7901. Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije vodikovih atoma u molekuli metana dvjema molekulama klora. Molekule metana i produkta prikaži strukturnim formulama.
Anja Dujic
31.03.2019
7900. Pare tekućine A zapaljive su, a ona se dobro miješa s vodom u svim omjerima. Molekule tvari A građene su od atoma ugljika, vodika i kisika u brojčanom omjeru 2:6:1. Sporom oksidacijom tekućine A može nastati tekućina B kojoj je Ph vrijednost manja od 7. Tekućine A i B organske su tvari. a) napiši molekulsku formulu tvari A b) kako se zove tvar A c)napiši strukturnu formulu tvari A d) kemijskom jednadžbom prikaži oksidaciju tvari A e) kako se zove tekućina B f) nacrtaj strukturnu formulu tvari B Molim Vas odgovor za mog sina koji uči po prilagođenom programu. Hvala lp. Mama
ksenija kučić
30.03.2019
7899. Opišite vezu između smanjenja stratosfernog ozona i globalnog zatopljenja.
natali turu
30.03.2019
7898. ΔHfo za BrF(g), BrF2(g) i BrF5(g) iznose -61.5, -314 i -533 kJ/mol za svaki pojedini spoj. Koji od spojeva će biti dominantan kada reagiraju F2 i Br2 pri standardnim uvjetima.
ana
27.03.2019
7897. Izračunajte koliko će se soli izlučiti nakon hlađenja 200 g zasićene otopine kalijeva dikromata sa 90 °C na 50 °C. S tim da je kalijevog dikromata u 100g vode na 90 stupnjeva 70g, na 50 stupnjeva 30g.
Nikola Iljazović
26.03.2019
7896. Kalij kristalizira u kubičnom sustavu. Jedinična ćelija mu je prostorno centrirana kocka. Izračunaj: a) masu jedinične ćelije b) polumjer atoma ako je duljina brida jedinične ćelije 533,4 pm.
Filip Novak
26.03.2019
7895. Pozdrav! imam 2 pitanja 1. Poredaj kiseline po jakosti i objasni zašto: HClO3, HBrO3 i HIO3 A drugo pitanje je: tko će imati manji radijus i zašto: H- ili He
ana
26.03.2019
7894. Možemo li destilacijom smanjiti udio alkohola metanola u smjesi s etanolom ako znamo da je vrelište metanola 64.7°C,a etanola 78°C.
Matija Vodopija
26.03.2019
7893. Nastaje li pri idealnom izgaranju sumpornih spojeva (pri stehiometrijskom omjeru 1:1) uglavnom SO2, praktički bez prisustva SO i SO3?

Nastaje li SO pri istim uvjetima kao CO ?

Nastaje li SO3 pri istim uvjetima kao NOX ?

Na Wikipediji je SO naveden kao zapaljiv, dok je SO3 naveden kao oksidativan.
Tomislav B.
22.03.2019
7892. Kakvi su spojevi: CH3-N=N-CH3, C2H5-N=N-CH3 i C2H5-N=N-C2H5, jesu li ikad sintetizirani? Na webu gotovo da i nema informacije o njima.
Tomislav B.
21.03.2019
7891. 1. Opiši nastanak metalne veze teorijom molekulskih orbitala? 2. Navedi podjelu željeza prema postanku na planeti Zemlji?
vito jakovina
17.03.2019
7890. Koliko litara destilirane vode treba dodati u 1 L litru vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 1, za pripremu vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 2? Ne znam kako da uradim ovaj zadatak. Navodno je odgovor 9. Buduci da se radi o destiliranoj vodi u kojoj je koncentracija oksonijevih i hidroksidnih iona jedanaka zar ph ne bi trebao biti stalan. Hvala unaprijed na odgovoru.
Petar
17.03.2019
7889. Ako apsolutno crno tijelo zrači pri temperaturi T1 snagom P1 kolikom snagom zrači to tijelo pri temperaturi 2 T1 : a) 2 P1, b) 4 P1, c) 8 P1 , d) 16 P1
patrick vrančić
17.03.2019
7888. Kolika je temperatura zvijezde koja najviše zrači na valnoj duljini 475 nm ? Pretpostavite da zvijezda zrači kao apsolutno crno tijelo!
patrick vrančić
17.03.2019
7887. Molim vas da mi pomognete oko ovo zadatka sa jednog listica kojeg nam je profesorica dala. Zadatak glasi: O kojem se elementu radi ako prosječna masa atoma tog elementa iznosi 9.275 × 10 na -26 kg. Hvala unaprijed!!
Dora Babić
16.03.2019
7886. Kakav je SO3 po polarnosti
Edin Mešić
15.03.2019
7885. Dobar dan zanima me zašto je molekula SF4 polarna i kakav je metan po polarnosti . Također zašto dušik ima niže talište od ugljikova monoksida?Unaprijed Hvala.
Edin Mešić
15.03.2019
7884. U kakvim prilikama nastaju σ-2p veze i u kojim su spojevima prisutne?
Sudeći prema odgovoru http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=18401 u grafitu su prisutne σ-ps veze i π-2p veze.

Tomislav B.
15.03.2019
7883. 1. Sagorijevanjem etanola u kalorimetrijskoj bombi pri 298,15 K oslobađa se toplina od -1366,7 kJ/mol. Izračunajte entalpiju sagorijevanja etanola pri toj temperaturi. 2. Standardna reakcijska entalpija hidrogenacije propena iznosi -124 kJ/mol, a standardna entalpija sagorijevanja propana -2200 kj/mol. Standardna entalpija nastajanja tekuće vode iznosi -298,84 kJ/mol. Svi su podaci dani za temperaturu od 298 K. Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju sagorijevanja propena pri toj temperaturi. Puno Vam hvala :)
Margareta J.
14.03.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija