Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7630. Metalna veza
Milan mitrovuć
27.09.2018
7629. Trebalo bi mi rješenje sljedeće redoks reakcije : Pb+HNO3+Cl-(minus gore takoder je naboj) --> PbCl6 2-(2- kao naboj)+NO+H2O Osim konačnog rješenja, može parcijalna jednadžba oksidacije?
Sara Vranjković
25.09.2018
7628. Dobar dan! Trenutno iz kemije učimo redoks reakcije i dobili smo zadatke za vjezbu no u skoli smo radili samo primjere s ionima, kiselinama i lužinama. Jedan od zadataka glasi: Cr2O3(s) + Na2CO3(aq) + O2 → Na2CrO4(aq) + CO2 Kako rješavamo zadatke sa solima? Shvaćam da oksidira krom, a reducira kisik, ali ne znam kako napisati reakcije redukcije i oksidacije.. Hvala Vam unaprijed! Lijep pozdrav, Valentina
Valentina Burela
24.09.2018
7627. Kako da znam u reakciji odrediti predznak prirasta entropije? Nikako to ne mogu shvatiti kako se radi. Ne znam na koji se dio odnosi > ili < a ne shvaćam ni kako to odrediti. Možete li mi pomoći?
Marko Blazevic
23.09.2018
7626. Pozdrav ! Zadatak glasi: Elektrolizom otopine bakrova (II) sulfata u trajanju od 3 sata je izlučeno 30 g bakra. Kolika je jakost struje tokom te elektrolize ? Znam kako se rješava zadatak (Q=n(Cu)xzxF) no ne znam koji oblik Faradayeve konstante koristiti. Isti problem imam sa zadatkom "Koliki naboj treba proteći elektroliznim člankom da se 2 mola cinkovih iona reducira do elementarnog cinka ?". Ispadne iz formule da se Faradayeva konstanta množi s 4, no rješenje očito ispada drugačije ovisno o tome koristi li se oblik As/mol ili Ah/mol. Koji zapis konstante koristiti ? Lp
Ivan P
22.09.2018
7625. Na koji način lješnjakov crv diše (dobiva kisik) prije nego probuši prema van?
Tomislav B.
22.09.2018
7624. Može li se živinim termometrom izmjeriti temperatura od -45 stupnjeva Celzijevih ako je ledište žive -39 stupnjeva. Objasni!
Laura Vujčić
22.09.2018
7623. U kojem će agregacijskom stanju biti neka tvar pri 20 stupnjeva Celzijevih, ako je talište te tvari 39 stupnjeva, a vrelište 688 stupnjeva Celzijevih?
Laura Vujčić
22.09.2018
7622. Treba mi rješenje ovog zadatka: Spaljivanjem 44 mg organskog spoja koji se sastoji od ugljika vodika i kisika dobili smo 66 mg ugljikovog dioksida i 18 mg vode. Izračunaj empirijsku formulu spoja. Hvala unaprijed
Elena Matijašević
19.09.2018
7621. Pozdrav! Zanima me koja bi bila jednadzba reakcije za zelenu vatru?
Petra Matkovic
16.09.2018
7620. Šta je specifična težina molekula i kako možemo razlikovat molekule na osnovu specifične težine?
Salkić Mirza
06.09.2018
7619. Dobar dan, molim Vas možete li mi objasniti zašto je u kompleksu Fe(CO)5 tj. (pentakarbonilželjezo(0)), željezov oksidacijski broj nula?
Ana Lučić
03.09.2018
7618. Da li biste mogli da mi pomognete oko jedne reakcije? U pitanju je samokondenzacija propanala. Nije mi jasno kako se ona dešava i šta se dobija kao krajnji proizvod. Hvala puno unapred :)
Jovana Ristić
01.09.2018
7617. Pozdrav, možete li mi objasniti što su točno po kemijskom sastavu esteri silicijeve kiseline i kako se dobivaju? Mnogo hvala :)
Valentina Meštrić
31.08.2018
7616. Trebala bih pomoć oko sljedećeg zadatka: Masenim spektrometrom otkriveno je da se prirodni neon sastoji od dvaju izotopa, 20Ne i 22Ne. Masa atoma 20Ne iznosi 3.32*10 na -23 g, a masa atoma 22Ne iznosi 3.65*10 na -23 g. Kolika je prosječna masa atoma neona, ako neona-20 ima 9.78 puta više nego neona-22? Rj.:ma(Ne)=3.35*10 na -23 g Hvala!
Magdalena Koprek
30.08.2018
7615. Koliki volumen otopine natrijeva formijata c=0.1 M treba dodati u 1 dm3 otopine mravlje kiseline, c=0,1,, da bi se dobila puferska otopina pH=3,8. Koliki će pH imati otopina ako joj dodamo još 250cm^3 otopine natrijeva hidroksida c=0.1M. K(HCOOH)=1,77*10^-4 M
ana
30.08.2018
7614. Nađite koncentracije svih iona koji su prisutni u otopini natrijeva hidrogenfosfata c=0,1M. Konstante disocijacije fosforne kiseline su K1=7,52*10^-3 M K2=6,31*10^-8 K3=2,1*10^-13M
ana
30.08.2018
7613. Koliki pH ima puferska otopina priređena otapanjem 10g oksalne kiseline i 10g natrijeva oksalata u 100mL vode. Konstante disocijacije kiseline su K1=5,4*10^-2M i K2=5,4*10^-5M
ana
30.08.2018
7612. Molim postupak ovog zadatka.Hvala! Odredite elektromotivnost članka pri 25°C Pt(s)/H2(g)/HCl(aq)/Hg2Cl2(s)/Hg(l) Ako standardna elektromotivnost katode iznosi 0,2676V,p(H2)=p°,b(HCl)=1,6607mmol/kg. pri određivanju ionskih koeficijenata aktiviteta koristite Debye-Huckelov granični zakon. Ab=0,51
Dunja
29.08.2018
7611. Koliko grama krutog natrijeva hidroksida treba dodati otpoini fenola koncentracije 0,1 M da bi se dobila puferska otopina čiji je pH=10? pK(C6H5OH)=10
ana
30.08.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija