Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

9247. Poštovani, možete li mi objasniti Bohrov učinak na respiracijskom lancu? Ne razumijem dio oko recipročnog vezanja protona i kisika, ali i krivulju disocijacije kisika (npr. kada se poveća udio CO2, zašto se sigmoidalna krivulja pomiče u desno?). Srdačan pozdrav!
Laura
10.11.2023
9246. Spaljivanjem 1,5g uzorka kije sadrzi ugljik,hidrogen i oksigen,nastalo je 2,43g CO2 i 0,50g H20.Odredi empirijsku formulu Iz kojeg spoja cemo dobiti masu oksigena,iz vide i karbon dioksida
Hamza
09.11.2023
9245. Lijep pozdrav, Zašto su kod T oblika molekule nezvezni elektronski parovi baš tako raspoređeni? Zašto se nepodjeljni elektonski parovi ne rasporede kao da su na istom pravcu(da budu udaljeni jedan od drugoga 180 stupnjeva) a ostala tri vezna u obliku trokuta tako da budu udaljeni 120 stupnjeva Hvala unaprijed
Ana
09.11.2023
9244. Kako prepoznati dijamant jeli moze rezat staklo a da neostavlja trakove po sebi a staklo je urezano pozzz
Music ahmet
05.11.2023
9243. Pozdrav, zamolila bih vas za pomoć oko slijedećeg zadatka. Reakcijom 30,00g uzorka legure cinka i aluminija s razrijeđenom klorovodičnom kiselinom, nastalo je 34,90L vodika(mjerenog pri normalnim uvjetima). Koliki je maseni udio cinka u leguri?
Lara Mihoci
05.11.2023
9242. Kationi natrija s anionima A tvore tvar B. Anion A sastoji se od dviju vrsta atoma, C i D čiji su brojčani omjeri 1 :3. Relativna atomska masa atoma C je 32.06, te ima približno dvostruko veću masu od prosječne mase atoma D. Naziv atoma C je Naziv atoma D je Naziv aniona A je Naziv tvari B je Kemijska oznaka tvari A je Kemijska oznaka tvari B je
Teo Buždon
05.11.2023
9241. Poštovani, zanima me ako možete riješiti ova 4 zadatka. 1. Relativna gustoća smjese SO2 i N2 prema zraku iznosi 1,652. Odredite množinske udjele plinova u smjesi. Pretpostavite da je zrak smjesa dušika i kisika te da je volumni udio dušika 79,0%. 2. Reakcijom 30,00g uzorka legure cinka i aluminija s razrijeđenom HCl, nastalo je 34,90L vodika (mjerenog pri n. u.). Koliki je maseni udio cinka u leguri? 3. Smjesa kalcijevog i barijevog oksida ima masu 2,212g. Djelovanjem sa sumpornom kiselinom na smjesu nastaje smjesa sulfata mase 5,023g. Izračunajte maseni udio kalcijevog i barijevog oksida u početnoj smjesi. 4. Pripravljena je smjesa aktivnog ugljena, kvarcnog pijeska, saharoze i sode bikarbone u množinskom omjeru 1:5:2:1. Izračunajte maseni udio ugljika u smjesi. Hvala i lijep pozdrav!
Lorena Brzuhalski
05.11.2023
9240. Poštovani možete li mi molim Vas odgovoriti na ovo pitanje: Uz pretpostavku da se jednake količine topline dovedu nepoznatoj tekućini i komadu željeza jednakih masa,izračunaj koliko će porasti temperatura željeza ako temperatura tekućine poraste za 5,00°C. Specifični toplinski kapacitet tekućine jest 2,325 J g-1 K-1, a željeza 0,450 J g-1 K-1. Unaprijed zahvaljujem.
Jana Štefičar
12.11.2023
9239. 1.Relativna molekulska masa zraka iznosi oko 29.Kojim bi plinom ispunio balon za meteorološka istraživanja? 2.a)Odredi broj pojedinih vrsta atoma u formulskoj jedinki gipsa. (CaSO4.(puta)2H20). __________________________________________ Vrsta atoma Ca S O H __________________________________________ Broj atoma __________________________________________ B) Izračunaj relativnu molekulska masu gipsa(CaSO4.(puta)2H2O). Unaprijed puno hvala na odgovoru.
Z
29.10.2023
9238. Pozdrav, trebala bi mi pomoć oko sljedećeg zadatka. Koliko volumena otopine CH3COOH koncentracije 0,05 mol/dm3 treba dodati u 46 cm3 otopine CH3COONa iste koncentracije da bi dobiveni pufer imao pH 6,1? pK = 4,74 Rješenje: 1.99 cm^3 Napisala sam jednadžbu pH=pK+ log([CH3COONa]/[CH3COOH]) i dobila omjer [CH3COONa]/[CH3COOH]=10^1,36. Pretpostavljam da je greška u određivanju koncentracija prije i poslije dobivanja pufera, ali ne mogu se snaći. Unaprijed hvala!
Laura
27.10.2023
9237. Pozdrav, Možete li mi objasniti što je točno Gibbsova energija?
Stella
25.10.2023
9236. Dobar dan, možete li mi pomoći sa ovim zadatkom? Iz koncentrirane otopine HCl pripremi 1 dm3 0.05 M otopine HCl. Hvala unaprijed!
Leona
11.10.2023
9235. Pozdrav, imam pitanje vezano uz kvantne brojeve. Koja kombinacija kvantnih brojeva n, l, ml, ms odgovara valentnom elektronu u nepobuđenom stanju elementarnog arsena (As)?
Ana
08.10.2023
9234. U 200 g vode temperature 20 °C unese se uzorak željeza mase 39,9 grama temperature 350 °C. Nakon nekog vremena temperatura vode i željeza se izjednače i ona iznosi 299,9 K. Specifični toplinski kapacitet vode je 4,2 Jg K. A) Izračunajte vrijednost specifičnoga toplinskog kapaciteta željeza
ana filipovic
08.10.2023
9233. Zašto elementarne tvari ugljika grafit i dijamant, plemenite plinove i metale označujemo samo kemijskim simbolom?
Melissa Rihter
07.10.2023
9232. Koje elementarne tvari nisu gradene od molekula
Zeljka gurovic
06.10.2023
9231. Poštovani, nije mi jasno kako postaviti zadatak, a još manje kako ga riješiti pa bih bila zahvalna na pomoći: Izračunajte brojnost molekula dušikova (IV) oksida koji nastaje sintezom iz elementarnih tvari ako je u reakciji utrošena toplina od 50700J (ΔrH°=67,6 kJ/mol). Lijepi pozdrav
Lu Trbojević Zlatec
05.10.2023
9230. 1.U formulskoj jedinki spoja NaX nalazi se 20 elektrona kao i u formulskoj jedinki spoja MCl. a) Odredi koje ione predočuju oznake M+ i X-. M+____________ X-____________ b) Imenuje spojeve. NaX_____________ MCl_____________ MX______________ Mislim da je pod a) M+ vodikov ion, a X- oksidni ion. Pod b) NaX natrijev oksid, MCl klorovodik, MX vodikov oksid. Nisam sigurna da li je tako. 2.a)Odredi broj pojedinih vrsta iona u formulskoj jedinki Fe2O3. b) Odredi broj pojedinih vrsta iona u tri formulske jedinke MgBr2. c) Odredi broj pojedinih vrsta atoma u četiri formulske jedinke Al2(SO4) 3. 3.a)Napiši kemijske formule navedenih spojeva. Bakrov(I)oksid_____ Cinkov sulfid______ Željezov(III)klorid______ b) Formule spojeva iz zadatka a) napisane su tako da prikazuju najmanji brojčani omjer kationa i aniona u ionskome kristalu. Kako nazivamo takve formule? Unaprijed hvala na odgovoru.
Ne
05.10.2023
9229. Napišite znak za atom bora koji u jezgri ima 5 neutrona, za atom dušika s 8 neutrona i za atom kositra sa 62 neutrona
noela kozjak
04.10.2023
9228. Postovani, koji spoj se koristi u cijanotipiji, kalijev heksacijanoferat(II) ili kalijev heksacijanoferat(III). Hvala Jelena
jelena škrljak
04.10.2023

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija