Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8809. Oksidacija željezo (II)-sulfata (FeSo4) kalijevim permanganatom odvija se prema slijedećoj jednadžbi: 10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +8H2O Izračunati koncentraciju otopine FeSO4 ako je za 20 ml te otopine utrošeno 21,5 ml otopine KMnO4 koncentracije 0,02 moldm-³
Dora
07.06.2021
8808. kolika koncentracija H+ iona je potrebna da se otopi 0,001 mol CaC2O4 u litri vode.( pripaziti na aktivitet iona). Ksp= 5 * 10^-2 Ka1= 1* 10^-4 Ka2= 1* 10^-3
josipa b
02.06.2021
8807. Poštovani, Jesu li glukoza i fruktoza obje peteročlani prsteni s jednim atomom kisika, ili je to samo fruktoza ili samo glukoza?
Lucija
06.06.2021
8806. Možemo li destilacijom povećati koncentarciju alkohola metanola u smjesi s etanolom ako znamo da je vrelište metalona 64,7 C, a vrelište etanola 78,3 C?
Lara
06.06.2021
8805. Unaprijed Vam hvala na odgovoru. Gustoća 65%-tne HNO3 je 1,391 gm na -3. Kolika je množinska koncentracija, a kolika masena koncentracija te otopine? M(HNO3)=63 g/mol
Dora
01.06.2021
8804. Izračunati množinu vode u volumenu 1 mm na kvadrat pri 20°C, ako je p(H2O)20°C = 0,99823 gcm na -3. Ar(H)= 1 Ar(O)= 16 Hvala na odgovoru i pomoći.
Bruno Kanceljak
01.06.2021
8803. Pozzz.. Metodom parcijalnih jednadžbi i metodom supstitucije odrediti koeficijente kemijske reakcije: K2SeO4 + HCl = KCl + H2SeO3 + H2O + Cl2
Ade
01.06.2021
8802. pozdrav!molim vas pomoc oko zadatka: Koliko se molekula ATP-a dobije razgradnjom laktoze do malata? unaprijed hvala
petar ivković
29.05.2021
8801. Možete li mi odgovoriti na pitanje brzo, kojom jednadzbom je Lavoasier dokazao da je dijamant ugljik?
Petra Ivanić
09.06.2021
8800. Pozdrav, mala pomoć... Poljoprivrednici prskaju nasade agruma vodom kad čuju da će se temperatura znatno sniziti. Objasnite zašto se tim postupkom nasadi mogu sačuvati od smrzavanja plodova.
Valentina
06.06.2021
8799. Ponavljam pitanje, jer fali mjerna jedinica u prethodom. Koliki je maseni udio otopljene tvari, a koliko otapala ako se 3,422 mola NaCl otapa u 44,44 g vode? M(NaCl)= 58,44 g/mol, M(H2O)= 18 g/mol Hvala i ispričavam se na lapsus!
Mirna Avdic
02.06.2021
8798. Pozdrav, molim pomoć oko ovog zadatka. Koliki je maseni udio otopljene tvari, a koliko otapala ako se 3,422 mola NaCl otapa u 44,44 vode? M(NaCl)=58,44 g/mol, M(H2O)= 18 g/mol
Mirna Avdic
01.06.2021
8797. Zašto se prilikom zagrijavanja,(dovođenje na temperaturu vrelišta) u vodi otopljeni minerali, izlučuju u obliku taloga?
Jadranko Mahmudćehajić
27.05.2021
8796. Hvala. Javljam se opet u vezi pitanja http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=21597 Greškom sam stavio + umjesto - (greška u predznaku kako matematičari vele). Riječ je o sulfitnom i sulfatnom anionu.
Tomisalv B.
25.05.2021
8795. Iako atom sumpora ima mogučnost hibridizacije s d-orbitalama i može imati više od 8 elektrona u valentnoj ljusci, kako objasniti da ta mogućnost nije iskorištena kod SO2 i SO3 (to su rezonantni hibridi struktura sa 8 elektrona) dok kod SF6, [SO3]2+ i [SO4]2+ navedena mogučnost je iskorištena?
Tomislav B.
24.05.2021
8794. Trebala bih pomoć oko jednog zadatka. 1. Odredite volumen kalijeve lužine množinske koncentracije c(KOH) = 0.3 mol/dm potrebne za neutralizacije 25mL otopine fosforne kiseline množinske koncentracije c(H3PO4)=0.2 mol/dm.
Natalija Zelic
23.05.2021
8793. Pozdrav. Imam komentar vezan za pitanje:

http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=17505

Kakvi uvjeti vladaju u polikristalnom materijalu na granici kristala i kako objasniti da polikristalni oblik ima veću vodljivost od monokristalnog oblika istog matrijala. Pretpostavljam da se radi o već navedenom prebacivanju u sp2 hibridizaciju i setovima π-veza.
Tomislav B.
21.05.2021
8792. Pozdrav. Nakon detaljnijih pregleda radova ispada da je telur(II) sulfid TeS o kojem je bilo rasprave ovdje

http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=18047

ionski spoj koji se sastoji od iona Te2+ i S2-, dok je telur(VI) sulfid TeS3 kovalentni spoj. Kako objasniti da dva ista elementa ovisno o oksidacijskom stanju mogu graditi i ionske i kovalentne spojeve?
Tomislav B.
21.05.2021
8791. Možete li mi nešto reći o teoriji kristalnog polja i kako je ona povezana s kompleksnim spojevima?
Bruno Šijić
20.05.2021
8790. Je li sublimacija egzotermna ili endotermna?
Ana
20.05.2021

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija