Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7071. Možete li mi riješiti ovaj zadatak: Izračunajte masu natrijeva sulfata potrebnu za taloženje barijeva sulfata iz 100 mL vodene otopine barijeva klorida čija je masena koncentracija 20,820 g/L. Unaprijed hvala, LP!
Josipa Doknjaš
31.07.2017
7070. da li je ispravan zadatak ako se kaze da treba izracunati masu 1 mol jabuka ako je svaka jabuka u prosjeku ima masu 200g?
bojana vidovic
30.07.2017
7069. Koji je razlog učestale prisutnosti dietil-etera u skoro svim nukleofilnim adicijama i supstitucijama? Hvala!
Stjepan Dolić
28.07.2017
7068. Ako je plamen plazma, a plamen vrsta agregatnog stanja, znači li to da u toj plazmi vladaju posebne vrste privlačnih sila, a time i poseban način kako će se elektroni u toj plazmi ponašati, te je li to povezano sa razlogom zažto neke tvari u prisutstvu tog plamena mijenjaju tom plamenu boju? Unaprijed hvala!
Stjepan Dolić
25.07.2017
7067. Dok je dijamant proziran, kako objasniti da su silicij i germanij u elementarnom stanju (uz istu topologiju strukture) crno-sivi?
Tomislav B.
23.07.2017
7066. Postoje li organski spojevi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala koji su topljivi u rastaljenom vosku? Kako napraviti svijeće s obojenim plamenom?
Tomislav B.
23.07.2017
7065. Izračunati volumen otopine HCl, gustoće 1,050g/mL, koji je potreban za neutralizaciju 48,6 mL otopine KOH, u kojoj je w(KOH)=12,0 %
Verena Šućurović
22.07.2017
7064. Hvala na odgovoru na pitanje o zadatku s biretom. Pitanje je bilo detaljno napisano upravo iz razloga što žalba na taj zadatak nije prihvaćena uz obrazloženje da se u zadatku traži "Očitajte volumen". Tim je odgovorom na žalbu, svjesno ili nesvjesno, zanemaren drugi dio teksta zadatka u kojemu je navedeno koji se točno volumen treba očitati, pa me zanimalo vaše stručno mišljenje.
Ivan Tečer
19.07.2017
7063. Spadaju li trocentrične i troelektronske veze u σ-veze?
Kakva je situacija u Cl-Hg-Hg-Cl (sadrži kovalentnu vezu između 2 atoma metala žive)? To je σ-veza?
Tomislav B.
19.07.2017
7062. U molekuli P4 kut između susjednih veza (bridova tetraedra) iznosi 60° (kutovi jednakostraničnih trokuta stranica tetraedra) dok u PH3 kut iznosi 93.5° iako u obje atom fosfora ima 3 podjeljena elektronska para i jedan nepodjeljeni. Je li razlika u kutovima jedan od uzroka izuzetne reaktivnosti P4?
Tomislav B.
19.07.2017
7061. U kakvim prilikama mogu nastati ioni HeH+, NeH+, ArH+, ...?
Tomislav B.
19.07.2017
7060. Poznato je da se zlatotopka sastoji od klorovodične (HCl) i nitratne (HNO3) kiseline. Otapa li se zlato i u sljedećim kiselinama:

-fluorovodična (HF);
-perkloratna (HClO4);
-sulfatna (H2SO4)?
Tomislav B.
19.07.2017
7059. Zanima me kako je izračunata masa elektrona. Unaprijed hvala!
Stjepan Dolić
14.07.2017
7058. Na maturi ove godine pojavilo se pitanje u kojemu se traži sljedeće: „Vodena otopina natrijeva tiosulfata (Na2S2O3) korištena je za standardizaciju pripremljene otopine kalijeva permanganata. Očitajte volumen otopine natrijeva tiosulfata u bireti.“ Uz zadatak je priložena slika birete u kojoj je otopina. Slike su na sljedećim poveznicama na Imguru:( http://imgur.com/a/9cGQK ) ( http://imgur.com/a/BVux7 ). Dakle, podatak koji je u zadatku potrebno očitati iz birete je volumen otopine koja se nalazi u bireti prikazanoj na priloženoj slici. Budući da je bireta vrsta laboratorijskog pribora koji je graduiran silazno, dakle od vrha na kojemu je označen volumen 0 mL, prema dnu, tj. dijelu birete koji je nešto iznad ventila (pipca), na kojemu je označen maksimalan mjerljivi volumen, ono što je moguće odrediti sa slike zapravo je volumen utrošene otopine natrijeva tiosulfata (ispražnjenog dijela birete), uz pretpostavku da je bireta bila napunjena na početku do vrha baždarenog dijela cijevi. Rješenje navedeno u službenim rješenjima ovoga zadatka koje iznosi 27.75 mL zapravo je volumen otopine koji je utrošen, odnosno volumen otopine koji nedostaje da bi bireta bila puna do vrha graduiranog dijela. Kako bi bilo moguće odrediti volumen otopine koji se na slici nalazi u bireti potrebno je od ukupnog volumena birete oduzeti volumen dijela birete koji je prazan, tj. volumen u kojemu se NE nalazi tekućina upravo iz razloga što je bireta graduirana odozgo prema dolje. Ukupan volumen birete nemoguće je doznati iz zadatka (može se vidjeti sa slike da graduirani dio sadrži 50 mL, ali i dalje ostaje volumen koji je moguće zapremiti između najdonje crte i pipca). Je li ovaj zadatak krivo postavljen, tj. ima li uopće smisla u zadatku tražiti očitavanje volumena otopine u bireti kad je svrha birete zapravo odrediti volumen otopine koji je utrošen, odnosno koji je "ispušten" iz birete? Unaprijed zahvaljujem.
Ivan Tečer
13.07.2017
7057. 1. Zadane su topljivosti tvarI T u vodi izražene kao maseni udjeli tvari T u vodi pri različitim temperaturama. 10 stupnjeva - w = 23,4% 20 stupnjeva - w= 25,1 % 30 stupnjeva - w = 26,7 % 40 stupnjeva - w= 28,3 % 50 stupnjeva - w = 29,8 % Kolika će se masa tvari T izlučiti iz 150 g otopine hlađenjem s 50 na 20 celzijusevih stupnjeva? Ja dobivam 7,05 g, a rješenja navode 9,41 g. 2. Što je potrebno učiniti ako otopina sumporne kiseline dospije na kožu? Može li ponuđeni odgovor "Isprati otopinom sapuna" biti točniji od "isprati mlazom hladne vode" Molio bih što prije. Lijep pozdrav
Dario Paler
13.07.2017
7056. Pozdrav, molio bih vas za preporuku literature za srednjoškolska natjecanja u kemiji (2. sam razred gimnazije, ali mi je potrebnije ono iz prošlih razreda da nadopunim rupe u znanju). Volio bih znati otkuda bih mogao naučiti svojstva elemenata, odnosno spojeva koji se pojavljuju u zadacima. Npr. na prošlom natjecanju (2016./2017.) je ovako glasio dio 1 od zadataka:...Nakon prvog (a) eksperimenta, učenici su iskazali čuđenje riječima: Ovo je neki čudan slučaj vrenja bez zagrijavanja?. Drugi (b) eksperiment popratili su komentarom: „Ide crveno-smeđi dim“..., zatim su navedene tvari korištene u eksperimentima (olovljev (II) acetat, fenolftalein, kalijev jodid, barijev nitrat i kalijev sulfat, sumporna i koncentrirana dušična kiselina, otopina nepoznatog hidroksida, bakar i magnezij) od kojih treba na crtu staviti jednu da se prikaže reakcija (a) i napisati produkt (_____+H2SO4->_____) itd. za svaki eksperiment. Primjetio sam da na svim razinama bude barem jedan ovakav zadatak, no unatoč tome profesori nas ne pripremaju za ovo, a u udžbenicima su samo osnovna svojstva i reakcije (boja plamena alkalijskih metala, adicija i supstitucija, vrelišta ugljikovodika, oksidacija i redukcija itd. - dakle ne sadrže što se događa reagiranjem, poput "crveno-smeđeg dima" u reakciji sa Cu, "sirastog plavog taloga" i rijetko su prikazane i opisane reakcije). Unaprijed zahvaljujem.
Robert C.
12.07.2017
7055. Poštovani, molim Vas za preporuku iz organske kemije, trebala bi mi naprednije literatura (razina iznad Pinea i Carey-a i sličnih udžbenika), zanima me i mišljenje o March-ovoj organskoj kemiji. Unaprijed hvala, Josip
Josip Marić
11.07.2017
7054. Poznato je da smjesu plinova vodik (H2) i klor (Cl2), pri sobnoj temperaturi, svjetlost može zapaliti kao i iskra. Je li točno da ultraljubičasto zračenje, od određene valne duljine na kraće, na isti način može zapaliti smjesu zraka s vodikom, metanom i sl?
Tomislav B.
11.07.2017
7053. Kolike su temperature paljenja sljedećih smjesa plinova:
-vodik (H2) i ozon (O3) ;
-metan (CH4) i ozon (O3) ;
-etin (C2H2) i ozon (O3) ?
Tomislav B.
11.07.2017
7052. Pozdrav, zanimaju me razlike izmedu katodnih i rendgenskih zraka? Hvala
Mirna Dragić
11.07.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija