Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7463. Molim da mi pomognete oko zadatka: potrebno je izračunati volumen otopine natrijeva hidroksida pH=10, koji treba dodati u 1 mL otopine neke kiseline pH=3, tako da konačni pH bude 5. Je li uopće moguće riješiti ovaj zadatak ako ne znamo koja je i kakva kiselina u otopini pH=3? Je li moguće riješiti ako znamo samo da je jednoprotonska?
Dominik Horvat
18.04.2018
7462. Dobar dan, možete li mi odgovoriti na ovo pitanje. Naime, zadatak glasi: koliki je stupanj disocijacije i konstanta disocijacije neke monoprotonske kiseline(slaba) ako otopina kiseline konc. 0,1 mol/dm3 ima pH 3,3. Dobila sam da je stupanj disocijacije 0,5012 %, no zapela sam kod računanja konstante disocijacije; napisala sam da je Ka=x^2/c(monoprot.kiseline). Iz toga trebam izvući Ka, ali ne znam kako. Hvala na pomoći! Pozdrav!
Anita Horvat
10.04.2018
7461. U 1L vode doda se 45g NaHSO3 i 45g NaSO3, pKa1=11.89, pKa2=7.21 a) izračunaj pH b) izračunaj pH kada se doda 50ml 0.15mol/L HCl i 50ml 0.25mol/L KOH c) udjele specija(vrsta) sumporaste kiseline pri pH=4
Andrea Buzdovačić
15.04.2018
7460. Smjesa ozona i kisika uvodi se u vodenu otopinu kalijeva jodida. Masa oslobodenog joda je 203,3mg.Izracunaj masu potrosenog ozona u ovoj reakciji. Jednadzba reakcije je: 2KI+O3+H2O->2KOH+I2+O2
Ruza
16.04.2018
7459. Poštovani, možete li mi ukratko opisati kemijska svojstva i specifičnosti tris(acetilacetonato)željeza (III) odnosno uputiti me na odgovarajuću literaturu u kojoj bih mogao naći podrobnije informacije o konkretnom spoju. Također vas molim da mi pojasnite koordiniranje acetilacetona kao liganda u kompleksima, konkretno u gore navedenom spoju. Sinteza se vrši miješanja otopine željezova (III) klorida s metanolnom otopinom acetilacetona. Redakcijskoj smjesi dodaje se još i otopina natrijeva acetata. Zanima me koja je uloga metanola i natrijeva acetata u pripravi spoja? Pretpostavljam da je kod natrijeva acetata riječ o vezanju kloridnih iona? Srdačan pozdrav!
R. Sušanj
11.04.2018
7458. Hitno mi treba pojašnjenje ovog zadatka: Izračunaj masu kisika potrebnu za potpuno sagorijevanje 12kg C.
Belma Tulic
11.04.2018
7457. Izracunaj volumen kisika koji se razvije potpunim raspadom 50 g kalijeva klorata pri t=50°C i p=1bar.
Mate
16.04.2018
7456. ovako ide zadatak 1.koliki je ukupan broj dvije molekule klorovodika 2.koliki je ukupan broj atoma tri molekule ugljikova monoksida 3.koliki je ukupan broj atoma molekule ugljikovog dioksida 4. -||- -||- -||- -||- -||- -||- vode
Emanuel Barta
12.04.2018
7455. Koja je razlika između masti i ulja? Zašto su ulja podložna većem kvarenju od masti?
Tonka
14.04.2018
7454. Što bi se dogodilo da nam na ruku kapne kap natrijeve lužine? koliko dugo se stvaraju rane? Je li se opekotine stvaraju od jedne kapi natrijeve lužine?
Marija R.
16.04.2018
7453. Lijep pozdrav,molim za pomoc. Zadana je tablica 4 otopine kiseline jednake koncentracije (c=0,1M), pitanje glasi koja od navedenih kiselina disocijacijom daje vise od 1 hidronijevog iona? Kiselina 1 pH=1,0 ,K2 pH=3,0 ,K3 pH=0,7 i K4 pH=2,1 ,i objasni.
Emilija Sik
12.04.2018
7452. Je li gorenje propan-1-ola i propan-2-ola uz dovoljan pristup zraku prikazano jednadžbom isto?
Duje Krstić
11.04.2018
7451. Pozdrav! Imam pitanje vezano uz lekciju kiseline,baze i soli. Zadana mi je temperatura (10 Celzijevih stupnjeva) i Kw (0.2910 na -14). Traži se Ph vrijednost vode? Neznam kako bih dosla do C kako bi dalje izracunala pH preko formule s antilogaritmima
Nikolina Čebohin
08.04.2018
7450. Gdje se može nabaviti mravlja kiselina i jeli ona jako opasna i otrovna? Hvala!
Marija R.
09.04.2018
7449. nalazišta celuloze? moze brz odgovor hitno mi je
emil dekanic
08.04.2018
7448. Možete li mi napisati jednadžbu hidrolize kalcijeva fosfata Ca3(PO4)2? Je li to slučaj hidrolize soli koja dolazi od slabe kiseline i slabe lužine ili sam u krivu? Kako se općenito pišu jednadžbe hidrolize soli koja dolazi od slabe kiseline + slabe baze? Hvala!
Daniel Lero
04.04.2018
7447. Između sljedećih elemenata F, K, Na, C, Ca, Al, Si, izvdoji onaj koji tvori molekule tipa XO2 i XO te napiši formule i ima za svaki navedeni spoj.
Iva Vučić
28.03.2018
7446. Koja skupina elemenata tvori dvoatomne molekule s jednostrukom kovalentnom vezom među atomima ? Lewisova struktura nekog od elemenata od te skupine
Marinela Perić
28.03.2018
7445. Poštovani, Imam pitanje u vezi određivanja reda reakcije. Znam da se kod elementarnih precesa zbrajaju eksponenti koncentracija po izrazu n=a+b. Ali kako se određuje red reakcije ako se ne radi o elementarnom procesu. Npr. ako imamo jednadžbu NO(g) + O3(g) -> NO2(g) + O2(g) Kako u toj jednadžbi odrediti red reakcije s obzirom na NO i s obzirom na O3? Ili ako imamo jednadzbu 2NO(g) + 2H2(g) -> N2(g) + H2O(g) Mogu li se ti redovi odrediti pomoću stehiometrijskih koeficijenata?
Ema Macak
21.03.2018
7444. Imam par pitanja na koja neznam odgovor pa sam odlucila potražiti pomoć 1.Kako da strukturnim formulama prikažem sve izomere pentana i njihove molekulske formule te što iz toga zaključujem? 2.Da imenujem te izomere pentana. 3.Jednadžba gorenja ugljika uz dovoljno zraka. 4. X+5O2 -> 3CO2 + 4H2O a)Imenuj ugljikovodik x b)Kojoj skupini ugljikovodika pripada c)Hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom? 5.Reakciju etena kojo oboji bromnu vodu prikaži strukturnim formulama i kemijskom jednadžbom,kako se zove ta vrsta reakcije i koji je produkt? 6.Za što se upotrebljava etin? 7. X+4O2 -> 4CO + 4H2O a) imenuj x ugljikovodik b)kojoj skupini ugljikovodika pripada c)hoće li taj spoj reagirati s bromnom vodom i obrazloži . Ovo su pitanja koja nisam znala. Hvala unaprijed! :)
Lucija Rončević
25.03.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija