Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

6821. Pozdrav, Prosječni maseni udio vode u čovjeku je 65%. Izračunaj koliko otprilike molekula vode ima u čovjeku težine 50 kg. Unaprijed puno hvala 😄
Ema Macak
13.03.2017
6820. Mozete li mi napisati jednadzbu gorenja propena i propina uz dovoljan pristup zraka. Hvala.
Nikolina J.
13.03.2017
6819. Benzen reagira s plinovitim vodikom uz nikal kao katalizator. Napišite jednadžbu i imenuje produkt. Dakle imamo : C6H6 + 3H2 —+(Ni) C6H12 (cikloheksan) Izračunajte volumen vodika potreban za potpuno hidrogeniranje 1,75 mola benzena pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku!
Predrag Petrović
12.03.2017
6818. Dobar dan! Pitanje iz probnog testa. Izračunajte volumen klora potreban za potpuno halogeniranje 3,25 mola benzena pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku?
Predrag Petrović
10.03.2017
6817. Molim Vas kemijsku jednadžbu esterifikacije butanske kiseline i metanola i produkti Hvala
Ivana Uglješić
16.03.2017
6816. Antracen sažeta strukturna formula Unaprijed hvala
Roko Vidić
14.03.2017
6815. Pozdrav! Molim vas odgovor i obrazloženje ovog zadatka. U lijevak za odjeljivanje stavljena je žućkasta vodena otopina tvari D i bezbojna tekućina E. Lijevak je zatvoren čepom te je snažno promućkan. Nakon mućkanja i smirivanja sustava u lijevku su bila vidljiva dva sloja tekućina. Koliko je smjesa i koje vrste prisutno u lijevku za odjeljivanje nakon mućkanja? Hvala!
Ivan Premus
10.03.2017
6814. Kada atom magnezija otpusti dva elektrona nastane magnezijev kation. On kaže da je krivo da je polumjer kationa magnezija manji od polumjera njegova atoma jer pozitivno nabijena jezgra jače privlači preostale elektrone. Pozitivno nabijena jezgra jače privlači preostale elektrone on kaže da nema smisla. Molim vas pomozite. Unaprijed hvala.
Matea Rimac
09.03.2017
6813. Na koji način mogu elektroni iz d-orbitala (i f-orbitala) sudjelovati u kovalentnim vezama iako nisu u vanjskoj ljusci? Je li riječ o stvaranju hibridnih orbitala?
Tomislav B.
09.03.2017
6812. Dobar dan! (pitanje iz probnog teksta) Zašto su CIKLOPENTAN i CIKLOHEKSAN stabilni? Znam da ne reagiraju s vodikom,čak ni na visokim temperaturama(preko 200 °C)
Predrag Petrović
09.03.2017
6811. Može li molekula dimetilmetan biti polarna i nepolarna,ovisno o usmjerenju H i Cl atoma? Ako nacrtam molekulu tako da su Cl atomi nasuprotni i H također dolazi do ponistavanja dipolnog momenta, no ako usmjerim Cl atome tako da su susjedni neće se poništiti.
Dario Paler
08.03.2017
6810. Dobra večer! Imam nekoliko pitanja : "Kako određujemo funkcionalne skupine u ORGANSKIM SPOJEVIMA? Opišite tu metodu?" "Kojom instrumentalnom metodom možemo odrediti molekulsku strukturu organskog spoja? Opišite tu metodu! " "Koje vrste hibridizacije imamo u ORGANSKIM SPOJEVIMA? Opišite sp3 hibridizacije?"
Predrag Petrović
08.03.2017
6809. Kemiskom jednadzbom prikazi gorenje propina i butena
Danijela Karoglan
08.03.2017
6808. prikazi tri strukturna izomera heptana i imenuj ih
Matija Batic
08.03.2017
6807. Dobar dan! U kojem položaju bi se nalazila TERT-BUTILNA SKUPINA na CIKLOHEKSANSKOM PRSTENU?
Predrag Petrović
08.03.2017
6806. Zasto na Bioloskom odsjeku PMF-a nema doktorskih (poslijedipplomskih) studija????
Matija Matič
08.03.2017
6805. Pitanje iz kolokvija: Napišite simbol za jednoelektronski ion litija?
Matea Mijic
08.03.2017
6804. Pozdrav! Možete li mi objasniti zašto je redukcija fluora egzoterman proces, a redukcija kisika nije? I je li onda oksidacija endoterman proces? Ako biste mogli malo prije odgovoriti jer mi je sutra natjecanje, hvala!
Josipa Vlahović
08.03.2017
6803. Pozdrav mlade miočanke unaprijed zahvaljuju Posloži od inertnijeg do najreaktivinijeg: 1,2-dibrombenzen , benzen, 1,4-dibrombenzen i ako još možete ukoliko vam nije problem: Koji eteri nastaju zagrijavanjem smjese butanola i propanola s koncentriranom sumpornom kiselinom
Lucika ukić
07.03.2017
6802. Opet molim pomoć. 1. U uzorku koji sadrži 0,9 mola sumpor IV oksida odredi masu sumpora i kisika ? 2. Izračunaj masu uzorka koji sadrži 6,8 mola klora ? Ne znam kako da ovo riješim. Unaprijed se zahvaljujem na pomoći.
petar jurina
07.03.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija