Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7578. Pozdrav, Koliku masu vode i modre galice treba odvagati da se pripremi 100 g otopine molaliteta b(CuSO4)=0.1m mol/kg rj: m(H2O)97.54 g m(CuSO4x5H20)=2.46 g Hvala Vam!
Stela Marković
01.07.2018
7577. Trikloretilen CHCl=CCl2 slovi kao nezapaljiv. Kako to objasniti s obzirom da sadrži C=C vezu i C-H vezu ? Ne bi li oksidacijom trikloretilena trebao nastati COCl2 (fozgen), COCl-O-H i sl.
Tomislav B.
04.07.2018
7576. Pozdrav, trebala bih pomoć s ovim zadatkom.Smjesa 100 cm^3 vodika i 250cm^3 jodovodika zagrijavana je pri 450 stupnjeva dok se ne uspostavi ravnotežno stanje. Konstanta ravnoteže reakcija nastajanja jodovodika pri toj temperaturi iznosi 48. Izračunajte volumene pojedinih sastojaka.
Ana
02.07.2018
7575. Pretpostavimo da ljudski mozak tijekom 1 sekunde rješavanja teških zadataka iz fizikalne kemije troši energiju od 25 J. Kolika masa glukoze je potrebna moždanom tkivu za rad koji traje 1 sat, ako se oksidacijom 1 mola glukoze oslobodi 2828 kJ energije?
Stela Marković
01.07.2018
7574. Jeli CO2 organski ili anroganski spoj? U većini izvora piše da je anorgorganski spoj, no ne vidim zašto se nebi "uklapao" u kategoriju organskih spojeva po svim kriterijima. Znam da je u nekim slučajevima nemoguće ili nepotrebno kategorizirati spojeve, no htio htio bih znati postoji li neki specifičan razlog zašto bi se više uklapao među anorganske spojeve. Unaprijed hvala!
Stjepan Dolić
28.06.2018
7573. Poštovani, trebala bih pomoć oko jednog zadatka. Unaprijed zahvaljujem! Izračunajte promjenu standardne molarne entalpije nastajanja vodene pare na 298K. H2O(g) <--> H2(g)+ 1/2 O2(g) Stupanj disocijacije vodene pare iznosi 9,1*10^-11, p=1bar Sudionik u reakciji ΔfS°298/ JK^-1 mol^-1 H2O(g) 118,95 H2(g) 130,75 O2(g) 205,28
Monika
26.06.2018
7572. Poštovani, trebao bih pomoć oko ovog zadatka koji glasi: Izračunajte promjenu standardne molarne entalpije nastajanja vodene pare na 298 K. Reakcija: H2O(g) <--> H2(g)+ 1/2 O2(g) Stupanj disocijacije vodene pare iznosi 9,1*10^-11, p=1 bar. Sudionik u reakciji: H2O(g) H2(g) O2(g) ∆fS°298 /JK^-1mol^-1: 118,95 130,75 205,28 Unaprijed hvala na odgovoru!
MARKO
21.06.2018
7571. Poštovanje, trebala bih pomoć oko ovog zadatka. Izračunajte stvarnu formulu aluminijevog bromida u benzenskoj otopini. PODACI: Otopljeno je 3g aluminijevog bromida u 100g benzena i dobivena se otopina ledi na 0,25°C nižoj temperaturi u odnosu na temperaturu ledišta čistog benzena. Otopina dobivena otapanjem 1mol aluminijevog bromida u 1kg benzena ledi se na 5,14°C nižoj temperaturi u odnosu na temperaturu ledišta čistog benzena. Molarna masa aluminijevog bromida iznosi 267g/mol. Unaprijed zahvaljujem!
Ana
20.06.2018
7570. Šta je koncentracija otopine? Šta je molaritet a šta normalitet i u čemu se izražava?
Naida Džaferović
24.06.2018
7569. Kako izračunati gustoću kisika pri normalnim okolnostima,0 stupnjeva celzijevih i 101,3 kilopaskala? A znam još iz lekcije iz udžbenika da je masa kisika uz volumni udio 21 posto 1.2 puta 10 na 14 tona.
Vedran kucan
20.06.2018
7568. Koliki je osmotski pritisak rastvora barijum-hlorida ciji je maseni udio 25%,a gustina rastvora 1,25g/cm3?Temperatura ovog rastvora je 20stepeni C .So je potpuno disosovala. Rjesenje je 1,56 * 10na7 Pa
Dajana Kovacevic
15.06.2018
7567. 1.Koliko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 200 cm3 HNO2 u kome je pH=2? Zadatak 2.Priprema fosfatnog pufera i određivanje njegova kapaciteta
Mirko Šarić
15.06.2018
7566. 1. Prosječna masa ljudskog kostura iznosi 12 kg.Maseni udio anorganske tvari je 45% a od toga na Ca3(PO4)2 otpada 85%.¸Izračunajte masu fosfora koju sadrži ljudski kostur. 2.Kokain je slaba baza Kb=2,57 X 10-6 mol/l.Izračunajte konstantu konjugirane kiseline kokaina.
Mirko Šarić
15.06.2018
7565. Zanima me kako izracunati pH vrijednost otopine sumporne kiseline mnozinske koncentracije 0.0025 mol dm-3
Ana marija
14.06.2018
7564. Koja je pH vrijednost natrijeve luzine?
Dominik Horvat
13.06.2018
7563. 1.Izračunajte ph krvi kada bi se sustav sastojao samo od fosfatnog pufera koncentracije NaH2PO4 0.10 mol/l,a koncentracija Na2HPO4 0,2 mol/l.Konstante disocijacije fosfatne kiseline su: K1=7.52 X 10-3 K2=6.31 ×10-8 K3=1.26×10-12
Mirko Šarić
12.06.2018
7562. Dobar dan! Na boci od koncentrirane klorovodične kiseline piše da je 1 L = 1,18 kg. Da li se tu radi o masenoj koncentraciji ili o gustoći otopine. Kako uopće razlikovati masu i gustoću? Pozdrav, Mario
Mario Cvetković
11.06.2018
7561. Poštovanje, Zadatak glasi: Odredi empirijsku i molekulsku formulu spoja za koji je kvalitativnom analizom dokazano da se sastoji od ugljika, vodika i kisika. Kvantitativnom je analizom dokazano da je maseni udio ugljika 40%, a vodika 6,7%. Molarna je masa spoja 60 g/mol. Pretpostavljam Vam da je ovaj zadatak vrlo jednostavan za riješiti jer sam vidio da inače pomažete u rješavanju vrlo složenih zadatka :-) Nikako ne mogu pronaći formulu koja povezuje molarnu masu i empirijsku formulu. Hvala unaprijed na rješavanju poozdaav😄
Franci P.
10.06.2018
7560. Pozdrav! Treba mi pomoc oko zadatka iz elektrokemije. Izveden je pokus elektrolize vode u Hoffmanovu uređaju s elektrodama od platine i sa sumpornom kiselinom kao elektrolitom. Koliki je ukupni volumen plinova nastalih elektrolizom vode pri normalnim uvjetima (p=101,325kPa, t=0 stupnjeva C) ako je Hoffmanovim uređajem protekao naboj od 690 C? Dakle, znam da formula ide Q=n*z*F no neznam kako se primjenjuje ta formula, tj kako se odredi z i n iz podataka pa ako bi mi i to mogli objasniti... Hvala unaprijed!
Sara
10.06.2018
7559. O KOJOJ SE KEMIJSKOJ VEZI RADI IZMEĐU MOLEKULA UGLJIK OKSID
ANTE BEKAVAC -BEKI
07.06.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija