Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7996. Molim Vas koja je uloga natrijeve lužine kod reakcije sa klorom u plinovitom stanju i molim Vas jednadžbu te reakcije uz navođenje agregatnih stanja. Hvala
vinka novak
02.06.2019
7995. Pozdrav, trebala bih pomoć oko jednog zadatka koji mi nije baš najjasniji, a glasi: Otopljeno je 0,5000 g piroluzita i u tu otopinu dodan poznati volumen otopine NaAsO2. Nakon potpune redukcije, suvišak arsenita retitriran je s 30,00 mL KMnO4, c(1/5KMnO4) = 0,1000 mol/L. Ako je nađeno da je maseni udio MnO2 u piroluzitu 86,93 %, koliko je As2O3 bilo u dodanoj otopini arsenita?
Ana Grčić
02.06.2019
7994. Pozdrav, na koji način bismo mogli odrediti kolika je vrijednost pH otopine koja sadrži 0,0100 M NaOH i 0,1000 M NH3?
Ana Grčić
02.06.2019
7993. U jednoj analizi uzeto je 30 ml uzorka pitke vode iz kojeg je naftalen ekstrahiran s 10 ml toluena. Distribucijski omjer naftalena između vode i toluena određen je pripremom vodene otopine naftalena masene koncentracije 15mg/L. Za ekstrakciju je uzeto 30 ml pripremljene ot.i ekstrahirano s 30 ml toluena. Nakon provedene ekstrakcije masa naftalena zaostala u vodenoj fazi iznosila je 36×10^-6g. Kolika je efikasnost ekstrakcije? Hvala!
Margareta
02.06.2019
7992. 453,8mg analita otopljeno je u vodi i ekstrahirano s 40 ml organskog otapala. Kolika je efikasnost ekstrakcije ako je masena koncentracija analita u organskoj fazi nakon ekstrakcije iznosila 9,8700 g/L. Hvala !
Martin S
02.06.2019
7991. Koje su valencije hidrogenkarbonata i peroksida?
Sara Besednik
09.06.2019
7990. Za neutraliziranje 50,0 mL otopine KHC2O4 troši se 30,00 mL otopine NaOH, koncentracije 0,1000 mol/L. Koliko će se mililitara otopine KMnO4, koji sadrži 2,9820 g KMnO4 u litri otopine, trošiti za oksidaciju 25,0 mL otopine oksalata (u kiseloj sredini)?
Paula Huzjak
02.06.2019
7989. Topljivost amonijaka je 897 g u 1 L vode, a klora 5,0 g u 1 L vode pri 0°C. Objasnite bi li se s klorom mogao prikazati pokus vodoskoka?
Magdalena
02.06.2019
7988. Vodena otopina octene kiseline volumena od 25 cm3 titrirana je standardnom otopinom natrijeva hidroksida, koncentracije c(NaOH) = 0,1000 mol dm−3 . Izračunajte pH otopine u točki ekvivalencije, ako je za titraciju utrošeno 12,45 cm3 standardne otopine natrijeva hidroksida. molim vas pomoc, hvala:)
pero
02.06.2019
7987. Pozdrav! Zanima me na koji način se može uraditi sljedeći zadatak: U kalorimetar je stavljena otopina HCl i izmjerena je temperatura 20,5 °C. Nakon 3 minute dodana je otopina NaOH i nastavljeno je očitavanje temperature do ustaljenja kada je iznosila 27,8°C. Kolika je promjena entalpije ako je toplinski kapacitet kalorimetra 26,05 J/K? Hvala!
Ana
02.06.2019
7986. Molim vas da mi ogovorite na pitanje. Koji se alkohol bolje otapa u mastima, butan-2-ol ili oktan-1,2-diol? Unaprijed hvala!
Luka Kos
02.06.2019
7985. Dobar dan, trebala bi mi pomoć oko ovog zadatka iz titracije: 10,0 mL otopine peroksida vodika, koja sadrži 20,0 % H2O2 (gustoća 1,0725 g/mL), razrijeđeno je na 1000,0 mL. Koliko će mililitara otopine KBrO3 (1,00 mL ekvivalentan je s 11,5 mg čistog SnCl22H2O) biti potrebno za titriranje 20,0 mL otopine peroksida? Hvala unaprijed na odgovoru! :)
Bruna Prusac
02.06.2019
7984. Trebala bih pomoć s ovim zadatkom,hvala! U reakcijskoj posudi zagrijavana je smjesa bezvodne octene kiseline i apsolutnoga etanola: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O. Nakon nekoga vremena uspostavljeno je ravnotežno stanje. Ukupni volumen reakcijske smjese iznosi 1,0 L, a konstanta ravnoteže Kc iznosi 4 pri temperaturi pri kojoj je ravnoteža uspostavljena. Kolika je ravnotežna množina octene kiseline ako je u reakcijskoj posudi pomiješano 2,00 mol octene kiseline i 2,00 mol etanola?
Petra Karačić
01.06.2019
7983. Pozdrav! Možete li mi pomoći riješiti ovaj zadatak: Koja od navedenih kemijskih formula pripada molekuli najjače kiseline? A. CCl3COOH B. CCl2HCOOH C. CClH2COOH D. CH3COOH Ne znam riješavam li ga preko stupnja disocijacije ili nekako drukčije. I ako biste mi mogli malo pojasniti na koji način računamo stupanj disocijacije. Hvala unaprijed!
Laura
31.05.2019
7982. Poz, moze pomoc oko zadatka: Za standardizaciju otopine natrijeva tiosulfata u vodi je otopljeno 120 mg kalijeva jodata, zatim je u otopinu dodan kalijev jodid u suvišku, i na kraju je otopina zakiseljena s razrijeđenom H2SO4 prilikom cega se jodatni ion reducirao, a jodidni ion oksidirao do elementarnog joda. Oslobođeni jod titriran je otopinom natrijeva tiosulfata pri čemu se elementarni jod reducirao do jodidnog iona, a tiosulfatni ion se oksidirao do tetraionatnog iona. Izračunajte mnozinsku koncentraciju natrijeva tiosulfata, ako je za titraciju oslobođenog joda utrošeno 42.60 cm3 otopine natrijeva tiosulfata. Unaprijed hvala
Petar barbic
30.05.2019
7981. Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180*C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 J Kg-1 K-1. Na koju se temperaturu ohladio željezni predmet? Može li pomoć kako rješiti zadatak?
marija rubak
12.06.2019
7980. Poštovani, kako da u sljedećem zadatku (a i općenito) odredim koja tvar ima najviše talište? a)borov klorid b)kalijev klorid c)Fosforov (III) klorid d)natrijev klorid (Znam da mi je pametno imati na umu međumolekulske veze-vodikove i van der Waalsove, ali to mi ovdje baš ne pomaže) unaprijed zahvaljujem!
Marija Markovic
30.05.2019
7979. 1. U kojem nizu spojeva je prisutna samo ionska veza? a)KCl, Na2O, Na2SO4 b)BeCl2, KOH, KBr c)CsCl, CaF2, NaH d)Na2CO3, NaCl, SrBr2 1. U kojem nizu su su jedinke svih spojeva povezane ionskom vezom? a)CaC2, CH3OH, BF3, MgO b)BF3, CH3OH, HCN, CCl4 c)NaH, HCN, CCl4, KI d)MgO, CaC2, NaH, KI
Marija Markovc
30.05.2019
7978. Poštovanje,javljam se iz jednog građevinskog laboratorija pa vas molim da mi odgovorite kakva je razlika u primjeni između Sodium sulfate decahydrate (H20Na2O14S ili Na2SO4 x 10 H2O) i Sodium sulfate anhydride... potrebno nam je za ispitivanje kamena na kristalizaciju soli pa je u normi navedena upotreba decahydrate, a mi imamo na stanju Na2SO4 bezvodni, koji bi rado upotrijebili ako to neće utjecati na rezultat ispitivanja. Još da napomenem da je naveden način pravljenja rastvora: ...14% solution of sodium sulfate decahydrate ( 14g Na2SO4x10H2O for every 86 g de-ionised water)The density of this solution at 20 C is 1055 kg/m3, pa naše pitanje glasi: da bi dobili navedenu gustoću rastvora,koliko na litar vode bi trebali prema ovome dodati Na2SO4 anhydride...Zahvaljujem
Sara Alpeza
29.05.2019
7977. Ne znam kako rjesiti ovo: Koliko ukupno atoma sadrži formulska jedinka amonijeva fosfata. Rjesenje je 20. Hvala unaprijed!
Sara Butković
28.05.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija