Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7550. Oprostite, treba mi pomoc pri rješavanju zadatka iz pH vrijednosti Pomiješamo 5mL NaOH konc 0,2 mol/dm3 s 30 mL otopine HNO3 konc 0.1 mol/dm3. Koliko je pH otopine? Hvala :)
Toni
31.05.2018
7549. Dobar dan, zovem se Mateo i trebam pomoć. Možete li molim Vas poredati atome po porastu polumjera : S+ . Na 2- , Mg - i Cl + Hvala
Mateo
31.05.2018
7548. Molim pomoć oko 2 pitanja: 1. Izračunaj masu kalijeva klorida što ga treba odvagati za pripremu 133 g vodene otopine u kojoj je maseni udio te soli 7,65%? 2. Moram u 15 rečenica opisati pokus gorenja svijeće dušice.Što pisati, a da bude suvislo?
petar jurina
31.05.2018
7547. 1.Stupanj disocijacije neke jake monoprotonske koseline je 1.Koliko će molekula te kiseline disocirati u 1 l vodene otopine čija je m,noižinska koncentracija 0,1 mol/l. 2.Koja će od navedenih otopina pri istoj koncentraciji c=0,01 mol/l najbolje voditi el. struju a koja najlošije. H2CO3 , HF , C6H12O6 , HNO3 , NH3
Mirko Šarić
30.05.2018
7546. 1.KBr je sedativ i antikolvuziv.Kolika masa KBr se nalazi u 250 ml otopine čija je koncentracija 0,006 mol/l. 2.Pri 37 C koncentracija vodikovih iona u krvi je oko 4 X 10 -8 mol/l.Izračunajte koncentraciju hidroksilnih iona u krvi pri toj temperaturi ako je Kw pri toj temperaturi 2,30 X 10 -14 mol2/L2. 3.Koja od navedenih otopina ima jednako vrelište kao i ozopina KOH čija je množinska koncentracija 0,2 mol/l. A) Fe(NO3)2 c=0,4 mol/l B) MgCl2 c=0,4 mol/l C) Na2SO4 c=0,4 mol/l D) C2H5OH c=0,4 mol/l e) AlCl3 c=0,4 mol/l
Mirko Šarić
30.05.2018
7545. 1.Normalni ph krvi je 7,4.Koliki je omjer c(HPO4) i c(H2PO4) ako je pK(H2PO4)=7,12? 2.Koliku masu octene kiseline treba dodati jednoj litri otopine natrijeva acetatakoncentracije 0,10 mol/l da bi postala neutralna.Ka=1,75 X 10-5 mol/l
Mirko Šarić
30.05.2018
7544. 1.Ukojoj od navedenih tvari je prisutna polarna kovalentna veza. HF , NaCl , MgO , Kcl , CaCl2 Na osnovu čega to zaključuješ? 2.U navedenom nizu slabi elektrolit je vodena otopina HCl , HClO4 , HF , NaOh , NaCl Zbog čega? 3.Koja on navcedenih vrsta je amfotermna HCO3 , NO2 , H2CO3 , H3PO4 , Fe(OH)3
Mirko Šarić
30.05.2018
7543. 1.Uzorak urina sadrži 0,185 mol klorid iona Cl u 1,00 l.Ako pretpostavimo da sav klorid u urinu potječe od NaCl izračunajte masu NaCl u 750,00 ml urina. 2.Za testiranje komercijalnog antacida upotrebljena je 0,1 mol/l otopina HCl.Koliko litara HCl reagira s tabletom koja sadrži 0,1 g magnezijevog hidroksida?
Mirko Šarić
30.05.2018
7542. Poštovani imam pitanje za referat a on glesi ovako: navedite neke pojave reakcije neutralizacije u svakodnevnom životu. Treba mi za dva dana pa ako bi mogla sto prije dobiti odgovor. Hvala unaprijed
alisa agic
30.05.2018
7541. 1.Napiši reakciju nastanka bilo kojeg pufera
Mirko Šarić
30.05.2018
7540. Pozdrav! Molila bih pomoć oko ovog zadatka :) zbunjuje me Tijekom reakcije neutralizacije 200 cm3 klorovodične kiseline koncentracije 0,01 mol dm–3 i 20 cm3 kalijeve lužine koncentracije 0,01 mol dm–3 povisi se temperatura u kalorimetru i oslobodi se toplina od 11,1 J. Koliko iznosi reakcijska entalpija opisane reakcije? Hvala unaprijed!!!
Sara
26.05.2018
7539. Otopina sulfatne kiseline mnozinske konc. 0,5 mol/L ionizirana je 98%. Izracunaj Ph otopine.
Mate
23.05.2018
7538. Dobar dan imam jedno pitanje vezano uz vezu molekula. Da li mi možete molim Vas reči koja je vrsta veza između dvije molekule metana CH4......CH4
Mateo
31.05.2018
7537. koji je produkt reakcije između aluminijeva klorida i natrijeva hidrogenkarbonata? koji kristali?
Marija R.
28.05.2018
7536. Poštovani, znam da je zadatak vrlo jednostavan i banalan, ali me izluđuje jer nikako ne dobivam točan rezultat, nego približno. Zadatak glasi ovako: množinska koncentracija prve otopine HNO3 je 0,25 mol/dm^3, a druge otopine 3 mol/dm^3. Koliki volumen prve i druge otopine treba pomiješati da se dobije 500mL otopine masene konc. 31,5 g/dm^3? Ja sam tu izračunala množinu krajnje otopine i stavila da zbrojevi množina ove dvije otopine moraju biti jednaki njoj pa sam to onda napisala u obliku umnoška cV i onda iz c1V1=c2V2 izrazila jedan od volumena. Je li moj postupak dobar, a rješenje koje imam u skripti krivo ili je suprotno? Unaprijed zahvaljujem
Ana M.
26.05.2018
7535. Zasto h2se ima manje vreliste od h20 ako ima vecu molarnu masu, a s time i veca polarizabilnost i jace disprzijske veze
Ena asic
05.06.2018
7534. Zašto je željezo dvovalentno i trovalentno,zašto hrđa i kakva je promjena temperature pri proizvodnji zeljeza?
Petra
25.05.2018
7533. pri potpunoj neutalizaciji sumporne kiseline kalijum hidroksidom dobijeno je 0,2 mol-a vode.koliko grama kalijum hidroksida je reagovalo?
jaksa pekija
24.05.2018
7532. Karakterizira li amino-kiseline (sa skupinom -NH2 i -COOH) nastanak skupina -COO- i -NH3+?

I jesu li to tautoizomeri?
Tomislav B.
24.05.2018
7531. Pozdrav, molila bih Vas odgovor koji kristal(i) nastaju iz alauna KAl(SO4)2 x 12H2O + KCr(SO4)2 x 12H2O Unaprijed hvala, i hvala za dosadasnje odgovore
Barbara Maric
24.05.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija