Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7908. Ako je u otopinu, koja sadrži 2,1574 g Ag+ , dodan NH3 u suvišku, tako da je u konačnom volumenu otopine od 1,0 litre koncentracija amonijaka 2,00 M, a koncentracija Ag+ 0,000037 ppm, kolika je vrijednost konstante stabilnosti i nestabilnosti nastalog kompleksa? Puno hvala unaprijed!
Lana Rončević
05.04.2019
7907. Kolika je vrijednost pH otopine koja sadrži sulfate u koncentracijama: c(NaHSO4) = c(Na2SO4) = 0,11 mol/L? Puno hvala unaprijed!
Lana Rončević
05.04.2019
7906. Trebaju mi hitno ove jednadžbe: -neutralizacija propanske kiseline magnezijevih hidroksidom -neutralizacija propanske kiseline kalcijevim hidroksidom HITNO HITNO HITNO
Chiara Petra Stojan
03.04.2019
7905. zašto so3 ima više vrelište od so2
davor
02.04.2019
7904. Izračunajte maseni udio kalijeva hidrogensulfata u uzorku ako je točno 2,4 g uzorka otopljeno u vodi, a za titraciju dobivene otopine utrošeno je 24,65 cm3 standardne otopine natrijeva hidroksida, koncentracije c(NaOH) = 0,4147 mol dm−3.
Dominik
31.03.2019
7903. Lijep pozdrav, potrebna mi je pomoć oko određivanja konfiguracije i imena kod ovog spoja. CH3 | HO --|--CH2CH3 | H Dakako, riječ je o butan-2-olu, no određivanje apsulutne konfiguracije (Fischerove projekcije) mi nije najjasnije. Najprije supstituente moram sortirati prema prioritetu. Prema tome je: 1 -OH 2 -CH2CH3 3 -CH3 4 -H Brojeći od OH prema CH3 (preko CH2CH3) u smjeru supotnom kazaljke na satu dolazim do R konfiguracije. Prema tome, konačno rješenje bilo bi R-butan-2-ol. Zašto to rješenje ipak nije točno? -- Također, zanima me zašto u ovom primjeru najduži C lanac nije postavljen okomito te zašto je, ukoliko potražim rješenja po internetu, butan-2-ol prikazan Fischerovim projekcijama na ovaj način: CH3 | CH3 | | | HO---|---H | H----|----OH | | | CH2CH3 | CH2CH3 R-butan-2-ol S-butan-2-ol Hvala!
Teo Domines Peter
02.04.2019
7902. Dobar dan imam problem s jednim zadatkom, on ide ovako Kemijskim jednadžbama prikaži reakciju olovova(II)oksida i bakrova(II) oksida s octenom kiselinom. Hvala,
Filip Supanc
02.04.2019
7901. Napiši kemijsku jednadžbu supstitucije vodikovih atoma u molekuli metana dvjema molekulama klora. Molekule metana i produkta prikaži strukturnim formulama.
Anja Dujic
31.03.2019
7900. Pare tekućine A zapaljive su, a ona se dobro miješa s vodom u svim omjerima. Molekule tvari A građene su od atoma ugljika, vodika i kisika u brojčanom omjeru 2:6:1. Sporom oksidacijom tekućine A može nastati tekućina B kojoj je Ph vrijednost manja od 7. Tekućine A i B organske su tvari. a) napiši molekulsku formulu tvari A b) kako se zove tvar A c)napiši strukturnu formulu tvari A d) kemijskom jednadžbom prikaži oksidaciju tvari A e) kako se zove tekućina B f) nacrtaj strukturnu formulu tvari B Molim Vas odgovor za mog sina koji uči po prilagođenom programu. Hvala lp. Mama
ksenija kučić
30.03.2019
7899. Opišite vezu između smanjenja stratosfernog ozona i globalnog zatopljenja.
natali turu
30.03.2019
7898. ΔHfo za BrF(g), BrF2(g) i BrF5(g) iznose -61.5, -314 i -533 kJ/mol za svaki pojedini spoj. Koji od spojeva će biti dominantan kada reagiraju F2 i Br2 pri standardnim uvjetima.
ana
27.03.2019
7897. Izračunajte koliko će se soli izlučiti nakon hlađenja 200 g zasićene otopine kalijeva dikromata sa 90 °C na 50 °C. S tim da je kalijevog dikromata u 100g vode na 90 stupnjeva 70g, na 50 stupnjeva 30g.
Nikola Iljazović
26.03.2019
7896. Kalij kristalizira u kubičnom sustavu. Jedinična ćelija mu je prostorno centrirana kocka. Izračunaj: a) masu jedinične ćelije b) polumjer atoma ako je duljina brida jedinične ćelije 533,4 pm.
Filip Novak
26.03.2019
7895. Pozdrav! imam 2 pitanja 1. Poredaj kiseline po jakosti i objasni zašto: HClO3, HBrO3 i HIO3 A drugo pitanje je: tko će imati manji radijus i zašto: H- ili He
ana
26.03.2019
7894. Možemo li destilacijom smanjiti udio alkohola metanola u smjesi s etanolom ako znamo da je vrelište metanola 64.7°C,a etanola 78°C.
Matija Vodopija
26.03.2019
7893. Nastaje li pri idealnom izgaranju sumpornih spojeva (pri stehiometrijskom omjeru 1:1) uglavnom SO2, praktički bez prisustva SO i SO3?

Nastaje li SO pri istim uvjetima kao CO ?

Nastaje li SO3 pri istim uvjetima kao NOX ?

Na Wikipediji je SO naveden kao zapaljiv, dok je SO3 naveden kao oksidativan.
Tomislav B.
22.03.2019
7892. Kakvi su spojevi: CH3-N=N-CH3, C2H5-N=N-CH3 i C2H5-N=N-C2H5, jesu li ikad sintetizirani? Na webu gotovo da i nema informacije o njima.
Tomislav B.
21.03.2019
7891. 1. Opiši nastanak metalne veze teorijom molekulskih orbitala? 2. Navedi podjelu željeza prema postanku na planeti Zemlji?
vito jakovina
17.03.2019
7890. Koliko litara destilirane vode treba dodati u 1 L litru vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 1, za pripremu vodene otopine dušične kiseline kojoj je pH = 2? Ne znam kako da uradim ovaj zadatak. Navodno je odgovor 9. Buduci da se radi o destiliranoj vodi u kojoj je koncentracija oksonijevih i hidroksidnih iona jedanaka zar ph ne bi trebao biti stalan. Hvala unaprijed na odgovoru.
Petar
17.03.2019
7889. Ako apsolutno crno tijelo zrači pri temperaturi T1 snagom P1 kolikom snagom zrači to tijelo pri temperaturi 2 T1 : a) 2 P1, b) 4 P1, c) 8 P1 , d) 16 P1
patrick vrančić
17.03.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija