Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8483. Molim Vas možete li mi odgovoriti na pitanje. Do kojeg sloja u Zemljinoj kori prolazi kišnica? kemija 7 razred
Neo Ćemanović
15.05.2020
8482. Napiši kemijskom jednadzbom nastajanje natrijeve lužine
Božidar Malbasic
17.05.2020
8481. Molim vas da mi objasnite pozitivan uticaj hemije na uslove zivota i rada, hvala
Jasarevic Muenesa
15.05.2020
8480. U Vašim odgovorima redovito velite da se elektrolizom otopine natrijeva klorida na katodi neće dobiti natrij, već samo vodik zbog prenapona, redukcijskog potencijala, ...

Nebi li točniji odgovor trebao biti da je natrij toliko reaktivan i da će svaki novonastali atom natrija odreagirati s prvom molekulom vode na koju naiđe tvoreći natrij-hidroksid i vodik ?
Tomislav B.
15.05.2020
8479. Lijep pozdrav. Prvo se zahvaljujem na odgovoru od 12.5. Budući da pohađamo nastavu na daljinu, a nastavnici nam niti jedan predmet ne objašnjavaju preko poziva, samo nam šalju materijale koje trebamo proučiti puno mi gradiva ostaje nejasno.Inače sam odlična učenica, ali to nije bitno. Ovo je način da možda nešto shvatim i napišem točno zadaću. Molim Vas za pomoć i zahvaljujem unaprijed. 1.PITANJE Neka tekućina ima dva puta manji specifični toplinski kapacitet od vode. Hoće li toj tekućini trebati više, manje ili jednako vremena kao i vodi da proključa (početne temperature su 5 stupnjeva, a ključa na 100)? Objasniti zašto. 2.PITANJE specifični toplinski kapacitet mlijeka je 3900 J/kgK specifični toplinski kapacitet vode je 4900 J/kgK gustoća mlijeka je 1034 kg/m3, volumen je 2 dl gustoća vode je 1000 kg/m3, volumen je 2 dl Koliko je topline potrebno da bi se mlijeku i vodi promijenila temperatura od 5 do 100 stupnjeva? MOLIM VAS ODGOVORE I RJEŠENJA!!! HVALA!!!
Lara Kovač
14.05.2020
8478. i. Dobivanje manganovog (IV) klorida
Privatno Privatnovic
13.05.2020
8477. Jesu li otopine cinkovog nitrata i kalijevog sulfata kisele neutralne ili bazične? Objasni hidrolizu tih soli. Napiši protolitičku reakciju cijanidnog iona s molekulom vode.
Marko Dalić
14.05.2020
8476. Kolika je temperatura vode u najdubljem sloju i ljeti i zimi?Obrazloži!
Lorena
14.05.2020
8475. Poštovani, naišla sam na pitanje koji spoj ima više talište : KCl, NaCl ili LiCl. Gledajući polumjer atoma LiCl ima najviše talište zbog najmanjeg polumjera, a gledajući elektronegativnost KCl ima najviše talište. A točan odgovor je NaCl. Je li pitanje o iznimci ili sam ja nešto pogriješila. Unaprijed hvala!
Anđela Škrobić
14.05.2020
8474. Izračunaj maseni udio ugljika u celulozi, uz pretpostavku da taj polisaharid sadržava 1000 molekula glukoze.
Antonija Milošević
13.05.2020
8473. Zaštitni jastuk u automobilu napuni se prilikom sudara dušikom koji nastaje rasoadanjem natrijava azida na elementarne tvari. Izračunaj masu natrijeva azida potrebnog da bi se jastuk volumena 25L napunio dušikom pri 25°C i tlaku 1.3 bara. Unaprijed puno hvala!
Stipe Dodig
13.05.2020
8472. Poštovani, zadatak koji meni stvara muke je sljedeći: Molarna masa enzima je određena mjerenjem osmotskog tlaka niza otopina različitih masenih koncentracija pri 20 ºC. Na temelju dobivenih podataka izračunajte molarnu masu enzima: c / (g L-1) 3.211 4.618 5.112 6.722 h / cm 5.746 8.238 9.119 11.990 Ja sam upoznata s postupkom osmometrije za određivanje molarne mase otopljene tvari te s formulom h/c=RT/ρMg te sam crtala graf h/c u ovisnosti o c te na primjeru sličnog zadataka pokušala izračunati M iz h/c kada je c=0 na grafu, no u tom zadatku je sve bilo jednako zadano (samo s drukčijim brojkama) uz to što je bila zadana i gustoća otopine. Sada mene zanima treba li gustoća biti zadana ili se na neki način zadatak može riješiti i bez nje. Ako postoji drugi način rješavanja, zamolila bih Vas da mi obijasnite. Unaprijed hvala i lijep pozdrav.
Lana Varga
13.05.2020
8471. Ako je pH=2.5, izračunaj konc H+, OH- i pOH
Toni B
13.05.2020
8470. Hcl + NaOh
kristina greganić
13.05.2020
8469. Kako znati koja molekula ima koju prostornu građu?
Lara Čuljak
13.05.2020
8468. Molim vas možete li mi napisati formule potpunog i nepotpunog izgaranja heksana, heksina, heksena i heksanola? Unaprijed hvala. Lp Teo Mikasović
Teo Mikasović
13.05.2020
8467. Poštovani, imam nedoumice u vezi crtanja Lewisovih struktura. Znam da niti one nisu jednoznačno određene, odnosno pravila nisu koncizna... Međutim, nečim se moramo voditi. Navest ću tri primjera. NO2- (nitritni ion); postavivši dušik između dva kisika, brojim valentne elektrone i njihov broj u ovome ionu jest 18. Spajam jednostrukim vezama dušik sa svakim od dvaju kisika koji se nalaze oko njega, a time od broja 18 oduzimam 4 te dobivam broj 14 koji predstavlja broj neveznih elektrona koje moram raspodijeliti na dotične atome. Time su na svakom od dvaju kisika po 3 nevezna para elektrona te jedan nevezni par na dušikovu atomu. Međutim, središnji atom, dušik, mora u veze dati 5 elektrona jer mu je to broj valentnih elektrona, no na dosad nacrtanoj strukturi to izgleda kao da je dušik dao samo dva elektrona u veze. Time bi trebali dodati još jednu jednostruku vezu s jednim kisikom i još dvije dvostruke veze s drugim kisikom te bi to izgledalo kao da dušik tvori jednu dvostruku vezu s jednim kisikom i jednu trostruku vezu s drugim kisikom. Time bismo uklonili jedan nevezni elektronski par s kisika kojim je dušik povezan dvostrukom vezom, a analogno tomu, uklonili bismo 2 nevezna elektronska para s kisika koji s dušikom tvori trostruku vezu. Naravno, uklonili bismo i jedan nevezni par s dušika koji je tamo postojao prije dodavanja dvostruke i trostruke veze. Međutim, to nije točno nacrtana struktura i zanima me u čemu griješim. Drugi je primjer HN02 gdje sam išla istim slijedom misli. Crtanjem dobivam dušik povezan s dvostrukim vezama s oba kisika(odbacivši, naravno, viškove neveznih elektrona), međutim točna je struktura u kojoj je dušik povezan jednom dvostrukom vezom s jednim kisikom i jednom jednostrukom s drugim kisikom. Treći je primjer H2SO3.Tu nekako intuitivno prepoznajemo kako će se sumpor povezati jednostrukim vezama s dva kisika, a s jednim kisikom sumpor će se povezati dvostrukom vezom. No, zašto je to tako? Kada bismo slijedili ono pravilo gdje središnji atom (sumpor) treba dati 6 elektrona u veze, ovakva struktura ne bi bila točna, po ovoj bismo strukturi zaključili da sumpor daje 4 elektrona u zajedničke veze, ali to ne bi trebalo biti točno (?) Da sumiram, zanima me što je to što određuje raspodjelu određenih kemijskih veza, odnosno veznih i neveznih elektronskih parova, a time i konačanu, točnu strukturu. Koja su to ¨pravila¨ u crtanju struktura koja su jača od nekih drugih? Nadam se da sam bila dovoljno jasna. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Srdačan pozdrav!
Daria Krmela
12.05.2020
8466. Imam pitanje i hitno trebam odgovor na njega Izračunaj maseni udio ugljika u celulozi, uz pretpostavku da taj polisaharaid sadržava 1200 molekula glukoze. Hitno mi treba odgovor. Hvala!
Gabriel Gašparić
12.05.2020
8465. Ovako glasi zadatak a) Napišite jednadžbu disocijacije ugljične kiseline po stupnjevima i ukupnu jednadžbu disocijacije te kiseline u vodenoj otopini. b) Imenujte anione koji nastaju disocijacijom ugljične kiseline u vodenoj otopini Pa ako može molim vas rješenje 😊
Clara Marie Hancock
12.05.2020
8464. Dobar dan. Zanima me odgovor na ovo pitanje. Zašto je važno poznavati proces kruženja vode u prirodi? Unaprijed hvala.
Voda
11.05.2020

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija