Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8030. Pri kojoj temperaturi je ledište 25% otopine NaCl? Postupak ne treba, ali me zanima rezultat radi provjere. Hvala.
marija rubak
30.06.2019
8029. Zašto 6-metilhepta-1,3,5-trien ima takvo ime?Hvala unap.
marija rubak
01.07.2019
8028. Zašto kod dobivanja olovnog tetraacetata treba dodati anhidrid octene kiseline?
Valentina Idek
30.06.2019
8027. Koliko se topline oslobodi gorenjem 50 g etanola? Htio bih provjeriti rezultat. Meni je ispalo -1476.1656 kJ.
marija rubak
30.06.2019
8026. Pozdrav, zadatak glasi: Kolika je koncentracija Ca iona u ppm u CaCO3 ako je množinska koncentracija 0.01 M? Unaprijed hvala.
Iva K
27.06.2019
8025. Pomiješano je 120 mL otopine sumporne kisline, gusto e 1.4 g/mL i masnenog udjela 51% i 125 mL otopine kalijevog hidroksida, gustoće 1,399 g/mL i masnenog udjela 40%. Odredite koji je limitirajući rektant i masneni udio suviška kiseline/lužine. Zanimma me konkretno kako izračunati točni masneni udio Sumporne kisline u ovoj reakcij, ja sam dobio 7.71 % posto, točno riješenje je oko 14 % molio bih pomoć uz malo objašnjenje.
Sven
27.06.2019
8024. Uzorak Mohrove soli tezine 1.1260g rastvoren je u odmjernoj tikvici od 100ml. Željezo je odredjeno gravimetrijski iz cjelokupnog volumena rastvora. Talog feri hidroksida je odfiltriran i nakon susenja zaren do Fe2O3. Izracunati cistocu soli u % (masa Fe2O3 je 0,0132g
elvira hamzic
24.06.2019
8023. Pozdrav! Mozete li mi detaljno objasniti zasto privlacenje molekula raste s porastom broja elektrona
ana
22.06.2019
8022. Dobar dan! Možete li mi objasniti o čemu ovisi topivost plinova? Odnosno kako odrediti koji plin (npr O2,Co2 itd) je najtopiviji pri zadanim uvjetima
Irena Valek
22.06.2019
8021. Pozdrav, moje pitanje glasi: Je li se pri skrućivanju jednog mola tvari oslobodi manje ili više topline nego pri kondenzaciji pare te iste tvari u tekućinu? Povežite to sa stupnjem uređenosti pojedinih agregacijskih stanja. Hvala vam!
Paula
19.06.2019
8020. Evo mene opet vam se javljam sa pitanjem, a kao prvo želim da pohvalim vašu stranicu jer ovo je stvarno nešto za svaku pohvalu,a pitanje glasi postoji li način kako dobiti vodu u kojoj nema mjehurića zraka, mi to postižemo kuhanjem ,naravno na temp 100C jer nam to služi za određivanje specifične gustoće npr kamena kojeg usitnimo na veličinu manju od 0,063mm te taj prah prethodno osušen stavljamo u piknometre od 100cm3, kuhamo 2-3 sata ,hladimo do 25C, dopunimo vode do vrha stavimo čep i vagamo, a ja se pitam može li se nekim načinom dobiti dejonizirana voda da izbjegnemo to kuhanje,negdje navode upotrebu vakuma u eksikatoru ali mi tu opremu nemamo tako da ne možemo ni na taj način određivati gustoću...pa se pitam jel to kuhanje sasvim dovoljno da dobijemo stvarnu gustoću kamenog praha ili tla po potrebi ispitivanja...zahvaljujem
Sara Alpeza
19.06.2019
8019. Dobra večer, zanima me zašto neki elementi mogu imati više valencija? (npr. sumpor, fosfor, željezo, bakar...) npr. imamo ion sumpora (prema lewisovim strukturama sumporu "fali" 2 elektrona kako bi imao konfiguraciju argona) , S-4 ili S-6 zašto baš imaju takav nabojni broj, zar ne želi imati stabilnu elekt. konfig.?
marija r.
18.06.2019
8018. Kako odrediti valenciju kiselinskog ostatka? Hvala vam.
Lamija Redzic
17.06.2019
8017. Kako objasniti da plinska mrežica (u plinskoj laterni) zrači bijelo svijetlo, što prema Stefan-Boltzmanovu zakonu odgovara višoj temperaturi od temperature plamena (užareni komad nosača mrežice zrači crveno)?

Isti efekt viđam i u pepelu od izgaranja papira.
Tomislav B.
17.06.2019
8016. Hvala na dosadašnjim odgovorenim pitanjima. Možete mi ukratko objasniti nomeklaturu arena. Kako možemo znati kako "idu" brojevi po redu u benzenskom prstenu ( idu li 1,2,3,4,5,6....), ili kao kazaljka na satu??, a u nekim spojevima poput 1,2,4-tribrombenzena (da brojevi idu kao kazaljka na satu onda bi bilo 3,5,6-tribrombenzen) , možete pojasniti kako znati koji brojevi su u pitanju? Hvala unpr. na odgovoru!
marija rubak
15.06.2019
8015. Poštovani, Možete li mi reći koji atom će reducirati Br2, ali neće vandalijev(II)-ion, te zašto? Također možete li mi objasniti metalnu vezu u magnezija preko TMO? Hvala Vam puno, Jelena.
Jelena Marić
14.06.2019
8014. Pozdrav. Evo tipa pitanja koji bi mi se mogao pojaviti na ispitu. Odredite množinsku koncentraciju hidroksidnih iona u otopini koja je nastala hidrolizom bakrovog(II) sulfata ako pH otopine iznosi 2.76. Koliko mL otopine bakrovog(II) hidroksida množinske koncentracije 0.6437 mol/dm3 će se utrošiti za neutralizaciju 0.020 L sulfatne (sumporne) kiseline množinske koncentracije 0.3567 mol/dm3 čiji faktor otopine iznosi 0.9987? Nadam se da ćete imati vremena odgovoriti jasno. :)
Antun Mihelčić
13.06.2019
8013. Jeli očvršćivanje rastaljenog bakra endotermna ili egzotermna promjena
Eva
11.06.2019
8012. U kojim se procesima energija oslobađa,a kojima troši? a) H2O(s) -> H2O(l) b) H2O(l) -> H2O(g) c) H2O(l) -> H2O(s) d) H2O(g) -> H2O(s)
Eva
11.06.2019
8011. Poštovani, možete li molim Vas riješiti priloženi zadatak? Unaprije hvala, Vesna B. Zadatak: U nekoj vodenoj otopini neke slabe jednoprotonske kiseline disocirano je 10% molekule kiseline. Ako se dotična otopina razrijedi deset puta, stupanj disocijacije bit će _____ %, ukoliko je temperatura razrijeđene otopine jednaka temperaturi početne.
Vesna Brkić
10.06.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija