Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8837. Molila bih pomoć...hvala! Polumjer atoma željeza iznosi 124,1 pm. Koliko se atoma željeza može nanizati na duljinu od 1 cm?
Valentina Sajko
09.09.2021
8836. Zanima me zasto seceri i Cu2o ne stoje u stehiometrijskom odnosu
GABRIELA
07.09.2021
8835. Pozdrav, zanima me odgovor na pitanje, koliko elektrona ima 1 g vodika pri 102325 Pa i 25°C? Srdačan pozdrav!
Barbara Radonić
02.09.2021
8834. Pozdrav! Zanima me objašnjenje hiperbole u Michaelis-Menten kinetici. Mislila sam da je graf hiperbola zbog reverzibilnosti reakcije, jer se enzim-supstrat kompleks raspada nazad na enzim i supstrat, ne može sav enzim biti zasićen supstratom i prevoditi ga u produkt. Mislim da to nije potpun razlog, možete li to još malo pojasniti?
Doris Aleksandrović
24.08.2021
8833. Možete li mi reći pred kojim funkcionalnim skupinama dvostruka i trostruka veza imaju prednost u imenovanju. Hvala unaprijed
Kim Radešić
24.08.2021
8832. Izračunajte pH otopine dobivene miješanjem 0,8 dm3 otopine octene kiseline, c(CH3COOH)=0,020 M i 1,2 dm3 otopine natrijeva acetata c(CH3COONa)=0,015 M. Ako netko zna i ima volje za riješiti ovaj zadatak bila bih mu zahvalna :)
Jelena Grubeša
23.08.2021
8831. Pozdrav poštovani, zanimaju me štetni učinci benzina (tekućina, gorivo) na ljudsko zdravlje. Ne nakon što izgori, nego baš kao fosilno gorivo. Uspio sam pronaći samo površne informacije koje spominju otrovne pare. Je li moguće modernom tehnologijom i znanjem pročistiti benzin od otrovnih tvari? Ili bi tim procesom dobili nešto što ne možemo nazvati benzinom. Je li medicinski benzin otrovan za ljudski organizam, može li se koristiti u kućanstvu? Pritom ne mislim može li se konzumirati, nego može li se koristiti za npr. pranje i čiščenje (ovo je samo grubi primjer!) nekih komponenti - a da pritom ne ugrožava ljudski organizam (osobu bez zaštitne opreme). Može li medicinski benzin ili "pročišćeni benzin" biti manje "opasan" od npr. otrova za mrave koji se reklamira kao primjeren za kućanstvo. (Zadnje pitanje je primarno, hvala unaprijed)
Boris Mide
21.08.2021
8830. U excimer-laserima mogu se naći ArF, KrF, ... koji postoje samo u pobuđenom stanju.

To su ioni i (ili) radikali ??

mogu li se prikazati Lewisovom strukturom?
Tomislav B.
20.08.2021
8829. Zašto se 96 %-tna H2SO4 smatra koncentriranom, a ne 100 %-tna ?
Tomislav B.
17.08.2021
8828. Poštovani, molila bi smjernice za riješavanje ovog zadatka. 1. Dijamant sadrži 5 • 1021(21 u eksponentu) atoma ugljika. Izračunajte množinu i masu ugljika u dijamantu.
Valentina Sajko
08.08.2021
8827. Poštovani, Imam pitanje u vezi izračunavanja količine utrošene aktivne tvari u sredstvu (kg). Naime, zadatak glasi ovako. Koliko aktivne tvari je utrošeno prilikom aplikacije sredstva koje sadrži 25g/l aktivne tvari A i pomoćnog sredstva B 225g/l ako znamo da je utrošeno 38 litara škropiva. Sredstvo se primjenjuje u koncentraciji od 1,2% kod aplikacije vodom. Ukoliko se primjenjuje toplinskom aplikacijom koja uključuje primjenu organskog nosača kao što je ulje sredstvo se primjenju u količini od 400ml/1000m3 na 6 litara škropiva. Molim Vas objasnite mi postupak računanja prilikom aplikacije s vodom i prilikom aplikacije toplinskim načinom
Zoran Paić
07.08.2021
8826. Koliko mora biti tanka žica od aluminija (maksimalni promjer) da bi se na zraku mogla zapaliti i gorjeti poput fitilja? Kakva je situacija kod titanove žice?
Tomislav B.
22.07.2021
8825. Poštovani, Zahvaljujem se na pomoći. I sama sam pokušala uzeti da je gustoća 4 %-tne otopine jednaka gustoći vode jer radi se o razrijeđenoj otopini, no nisam bila sigurna smijem li slijediti tu činjenicu. Radila sam preko izraza da je masa otopljene tvari jednaka: m1=m2 ; w1*m1(otopine)=w2*m2(otopine) Prilažem vam fotografiju kako je inače takav zadatak riješen putem tzv. pravila zvijezde koje se danas, kako mi je poznato, rijetko koristi u srednjim školama, no googlanjem sam saznala da ga još koriste farmaceuti i uči se na nekim fakultetima: https://ibb.co/PctJTkQ Ne znam ima li uopće potrebe za uvođenjem takvog pravila jer kod razrjeđivanja vrijede jednakosti: n1=n2; m1(X)=m2(x) Imala sam još jedan zadatak za riješiti, a sličan je ovome: http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=18098 , no ne bih ga iskreno znala tako riješiti. Ako sam dobro shvatila, Vi ste tamo onaj prvotni izraz za maseni udio podijelili s 1 da ga lakše povežete s molalnošću? Meni je npr. takve zadatke lakše rješavati pomoću omjera jer se teže snalazim u povezivanju složenijih izraza, no čini mi se da se ovakav način rješavanja danas baš i ne preferira: Nadam se da puno ne griješim ako isti zadatak riješim na sljedeći način: Dakle 1000 g vode sadrži 10.7 mola NaOH, odnosno 428 grama NaOH. S obzirom na prethodno navedeno, možemo zaključiti: U 1428 g otopine nalazi se 428 grama spoja, pa se pitamo kolika je masa spoja u 100 grama otopine: 1428:428=100:x --> x=29,97 Dakle 100 grama otopine sadrži 29.97 grama NaOH što znači da maseni udio takve otopine iznosi 29.97 %. Zahvaljujem se na pažnji i srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
17.07.2021
8824. Neki pravilnici vele da se tinjajući ugljen ne može gasiti aparatom na ugljik-dioksid, jer ugljik navodno može sam sebe reducirati, egzotermno, u ugljik-monoksid. Koliko je to točno?
Tomislav B.
21.07.2021
8823. Pozdrav, kako pravilno na hrvatskom napisati 1H-Indene,3-ethyl-1-(1-methylethyl)- Unaprijed hvala.
Daria
17.07.2021
8822. Pozdrav, kako pravilno na hrvatskom napisati spoj Benzene, (2-ethyl-4-methyl-1,3-pentadienyl)-, (E)- Unaprijed hvala.
Daria
17.07.2021
8821. Poštovani, Molila bih vas još za pomoć oko sljedećeg zadatka jer ne mogu nikako dobiti točno rešenje: Koliko cm3 96% - tne sumporne kiseline (ρ = 1,849g/ cm3) i koliko vode treba uzeti da se napravi 200 cm3 4% - tne sumporne kiseline ? (R: 4.5 cm3 H2SO4)? Pokušala sam prema standardnom izrazu za razrjeđivanje, no ne ide: c1*V1=c2*V2; izračunala sam c1: c1=w*ro/M ; za c2 to nisam mogla napraviti jer nemam dovoljno podataka. Hvala, Lp
Mirjana Vrdoljak
16.07.2021
8820. Možete li mi odgovoriti na pitanja- *elektrodni potencijal, kako nastaje i čemu služi. ***Upotreba tablice standardnih elektrodnih potencijala.
IVANA RAIČ
13.07.2021
8819. Poštovani, Malo sam zastala na ovom zadatku pa molim za pomoć; nisam sigurna može li se riješiti matematički ili se rješava isključivo razmišljanjem pa Vas molim da mi objasnite: Kemijska promjena prikazana je jednadžbom: A + 2 B → 2 C + 3 D. Koliko se promjeni brzina trošenja reaktanta A ako se brzina nastajanja produkta D poveća dva puta? Hvala unaprijed i srdačan pozdrav!
Mirjana Vrdoljak
10.07.2021
8818. Dobar dan! Zanima me odgovor na jedno pitanje. Dok pišemo kemijske reakcije, kako ćemo odrediti koja su agregacijska stanja reaktanata i produkata? Za neke tvari jednostavno znamo u kojim se agregacijskim stanjima ppjavljuju u reakcijama, ali s nekima prvi put pišem kemijsku reakciju. Npr. kada pišem reakciju neutralizacije, nikada ne znam je li pojedina nova nastala sol u obliku vodene otopine ili nastaje kao talog. Nije stvar samo kod reakcija neutralizacije, već općenito. Dakle, moje pitanje je: Postoji li način da ne učim napamet reakcije, nego da prema određenom kriteriju znam u kojem će se agregacijskom stanju pojaviti neka tvar? Unaprijed hvala! Pozdrav!
Daria Lotar
09.07.2021

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija