Kompleksni spojevi kobalta

Sinteza bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - pirazina

Razlika ovog spoja i Co(DBM)2 - a je u molekuli adukta. Kod Co(DBM)2 su to dvije molekule vode, a u ovom slučaju molekule pirazina. Struktura molekule pirazina je na slici 4. Vidi se da pirazin ima dva atoma dušika koji imaju slobodni elektronski par, pa su dušikovi atomi zapravo donorski. Elektronski par se donira kobaltovom ionu i na taj način nastaje koordinativna veza pirazina s kobaltom. Kako postoje dva atoma dušika, drugi može na sebe vezati još jedan kobaltov ion odnosno molekulu Co(DBM)2 pa nastaje polimerna molekula (slika 5.).


Slika 4. Molekula pirazina

Slika 5. Polimerna molekula s pirazinskim aduktom

Iz ovoga slijedi da treba pomiješati reaktante u omjeru 1 : 1, odnosno da 1 mol Co(DBM)2 - a reagira s 1 molom pirazina.

Jednadžba reakcije je sljedeća :

C4H4N2 + Co(DBM)2  --> Co(DBM)2C4H4N2

Iz jednadžbe slijedi da sa 100 mg Co(DBM)2 reagira 16,02 mg pirazina. Pri tome se miješaju otopine pa je potrebno prirediti otopinu pirazina. U 10 mL metanola se otopi 160,2 mg pirazina pa se tako dobije otopina masene koncentracije 16,02 mg/mL. Kobaltov spoj se otopi u 20 mL metanola i tome se doda 1 mL otopine pirazina, tj. 16,02 mg. Otapanje Co(DBM)2 se izvodi u okrugloj tikvici koja je dio aparature za refluksiranje (slika 6.). Otopinu pirazina se doda pomoću automatske kapaljke.


Slika 6. Aparatura za refluksiranje

Tikvica se uroni u vodenu kupelj i sve se miješa magnetskom miješalicom. Kad se postigne vrelište metanola, refluksiranje se provodi 20 - ak minuta. Dobiveni spoj se filtrira iz vruće otopine preko nabranog filter papira i ostavi sušiti na zraku. Kompleks kobalta s pirazinom kao aduktom su crvenonarančasti igličasti kristalići.

 

Sinteza i adukti kompleksnih spojeva

  Kompleksni spojevi kobalta
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobaltov (II) - dihidrat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - pirazin
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - bipiridin

  Kompleksni spojevi nikla
niklov (II) - dibenzoilmetanat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) nikal (II) - pirazin

 

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back