Kompleksni spojevi kobalta

Sinteza bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobaltovog (II) – dihidrata

Struktura ovog spoja prikazana je na slici 1. Raspored donorskih atoma liganda i vode određen je oktaedarskom strukturom koja je karakteristična za dvovalentni ion kobalta.


Slika 1. Molekula Co(DBM)2 ° 2H2O

Prostorni prikaz molekule je na slici 2. (korištena je opcija View molecule in RasMol programa ISIS Draw; stics style). Ljubičastom bojom je označen kobaltov ion koji se nalazi unutar oktaedra, crveno su atomi kisika, bijelo vodika a sivo je kostur od ugljikovih atoma.


Slika 2. 3D prikaz molekule Co(DBM)2 ° 2H2O

Shema reakcije i ukupna jednadžba su prikazane na slici 3. Iz jednadžbe se vidi da kobaltov acetat i DBM reagiraju u molarnom odnosu 1 : 2 pa se primjenom kemijskog računa dobivaju mase za sintezu 1 mmol kompleksa.


Slika 3. Shema reakcije kompleksiranja Co2+ iona

Molarna masa DBM - a je 224,259 g/mol, a kobaltovog acetata 249,081 g/mol. Za pripremu 1 mmol Co(DBM)2 potrebno je 450 mg DBM - a i 250 mg Co(AcO)2. U tikvici se u 20 mL etanola otopi Co(AcO)2 , a u čaši također u 20 mL etanola DBM. Otopine se lagano zagriju radi uspješnijeg otapanja. Zatim se u tikvicu ulije otopina DBM - a i još lagano zagrije. Tikvica se stavi u hladnjak da se spoj istaloži. Taloženje se može pospješiti dodatkom 2 - 3 kapi vode. Naime, spoj je netopljiv u vodi, a voda se miješa s etanolom pa se na taj način smanjuje topljivost spoja u etanolu i dolazi do njegovog taloženja.

Spoj se otfiltrira na vakuumu. Filter papir se najprije navlaži s korištenim otapalom (C2H5OH), a da se uklone ostaci nereagiranih reaktanata najprije se doda voda (otapa Co(AcO)2), a zatim i neko organsko otapalo, npr. metanol CH3OH (otapa DBM). Količine tih otapala su minimalne, a organsko otapalo je korisno dodati na kraju jer je hlapljivije pa je sušenje spoja brže.

Masa spoja koji je nastao iznosi 508 mg, dok teoretski izračunata masa prema gore napisanoj jednadžbi iznosi 541 mg što daje iskorištenje od 93,9 %. Tako visoko iskorištenje posljedica je slabe topljivosti spoja u etanolu pri niskoj temperaturi što znači da je etanol dobro otapalo za sintezu.

 

Sinteza i adukti kompleksnih spojeva

  Kompleksni spojevi kobalta
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobaltov (II) - dihidrat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - pirazin
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - bipiridin

  Kompleksni spojevi nikla
niklov (II) - dibenzoilmetanat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) nikal (II) - pirazin

 

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back