Povijest spektometrije

Spektar sunčevih zraka

Prvi spektar s kojim su se ljudi susreli je duga. Ova meteorološka pojava može se vidjeti u dane u kojima se izmjenjuju kišna i sunčana razdoblja. Znanstveno objašnjenje pojave duge dao je u prvoj polovici 17. stoljeća Splitski nadbiskup Marko Antonije de Dominis, rodom s otoka Raba. On zaključuje da duga nastaje lomom sunčeve svjetlosti na kapljicama vode.

Newtonov pokus

Složenu prirodu bijele svjetlosti objasnio je Isaac Newton u pokusu iz 1666. Uzak snop sunčeve svjetlosti, dobiven propuštanjem kroz malu okruglu rupu, proicirao se na zastoru kao mali bijeli kružić, no isti snop propušten kroz staklenu prizmu dao je na zastoru izduženu projekciju duginih boja (ljubičasta, plava, zelena, žuta, narančasta, crvena). Uzrok ove pojave je zakretanje putanje svjetlosti (lom) na granicama faza zrak/staklo i staklo/zrak. Stupanj zakretanja svjetlosti ovisi o valnoj duljini, što rezultira razdvajanjem svjetlosnih zraka različitih valnih duljina .

Nevidljive svjetlosne zrake

Više od 100 godina nakon Newtonovog otkrića, spektar sunčeve svjetlosti je proširen otkrićem svjetlosnih zraka nevidljivih ljudskom oku. W. Herschel je u pokusu iz 1800. godine otkrio postojanje infracrvenih zraka. Mjerenjem temperature pojedinih dijelova sunčevog spektra Herschel je uočio da se temperaturni maksimum nalazi izvan crvenog kraja vidljivog dijela spektra. 1801. godine J. W. Ritter je, proučavajući utjecaj svjetlosti na sol srebro-klorid, otkrio da se utjecaj svjetlosti proteže izvan ljubičastog kraja vidljivog dijela sunčevog spektra. Time je otkriveno ultraljubičasto područje sunčevog spektra. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća svjetlosni spektar dodatno je proširen otkričem radiovalova, daleko na infracrvenoj strani svjetlosnog spektra, te rentgenskih i g-zraka, daleko na ultraljubičastoj strani svjetlosnog spektra. Te zrake nisu izolirane iz sunčevog spektra, već su dobivene eksperimentalnim putem na zemlji.

Danas znamo da svjetlosne zrake vidljive ljudskom oku predstavljaju samo mali dio svjetlosnog spektra. Većina živih bića na zemlji razvila je osjetljivost na te iste svjetlosne boje, jer je intenzitet sunčevih zraka unutar tog spektralnog područja najjači. Pojedine životinjske vrste su u stanju registrirati svjetlost nevidljivu našim očima. Mnogi kukci su osjetljivi na ultraljubičaste zrake, a neke zmije koriste infracrvene zrake u noćnom lovu na toplokrvne životinje.

Spektrometrija
Uvod
Priroda
elektromagnetskog
zračenja

Interakcija EMZ i tvari
Literatura

Povijest spektrometrije
Spektar sunčevih zraka
Priroda svjetlosnih
zraka
Razvoj spektralne
analize
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back