Spektrometrija

dr. sc. Srećko Kirin (IRB)
skirin@emma.irb.hr
dr. sc. Goran Štefanić (IRB)
stefanic@rudjer.irb.hr

UVOD

Spektrometrija (spektroskopija) je grana znanosti koja se bavi proučavanjem spektara nastalih interakcijom zračenja i tvari. Pojam spektra označava uređeni niz dobiven rastavljanjem nekog složenog sustava, primjerice rastavljanje bijele (polikromatske) svjetlosti na sastavne boje razvrstane prema valnoj duljini ili rastavljanje molekule na fragmente razvrstane prema masi (maseni spektar).

Spektrometrija obuhvaća niz eksperimentalnih metoda koje omogućuju određivanje kemijskog sastava i strukture tvari. Stoga je rad na pripravi kemijskih spojeva u znanstvenom laboratoriju, ali i ozbiljnijem školskom ili fakultetskom praktikumu, nezamisliv bez primjene spektrometrije. Dakle, svaki puta kada se pripravi neki kemijski spoj, bilo da se radi o već poznatom ili do sada nepoznatom spoju, spektrometrija predstavlja najsnažnije oruđe u analizi o kojem se spoju radi. Uz to, spektrometrija je važno sredstvo u analizi složenih smjesa tvari te se primjerice intenzivno primjenjuje u medicini ili prehrambenoj, odnosno farmaceutskoj industriji. O spektrometriji možemo također govoriti kao o prozoru u svijet, jer se pomoću nje može doznati sastav zvijezda i galaksija duboko u svemiru.

Prije primjene spektrometrije za određivanje strukture kemijskih spojeva, potrebno je upoznati njenu fizikalnu pozadinu, tj. prirodu elektromagnetskog zračenja, te načine interakcije elektromagnetskog zračenja i tvari. O tome će se ukratko govoriti u ovom poglavlju, a u idućim poglavljima opisan je razvoj spektrometrije, te neke značajnije spektrometrijske tehnike.

 

Spektrometrija
Uvod
Priroda
elektromagnetskog
zračenja

Interakcija EMZ i tvari
Literatura

Povijest spektrometrije
Spektar sunčevih zraka
Priroda svjetlosnih
zraka
Razvoj spektralne
analize
Literatura

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back