Dobivanje halogenih elemenata

Elementarni fluor dobiva se elektrolizom otopine kalijevog fluorida u bezvodnom fluorovodiku, tako da elektrolit ima sastav KF . 2 HF ili KF . 3HF i tali se na oko 70 do 100 °C. Dobiveni fluor čuva se u čeličnim bocama i tako transportira. Klor se industrijski dobiva elektrolizom vodene otopine natrijevog klorida ili njegove taline. Brom se dobiva iz morske vode, oksidacijom otopljenih bromida s elementarnim klorom. Jod se u obliku jodida nalazi u morskoj vodi i najčešće se dobiva njihovom oksidacijom pomoću piroluzita, MnO2. Osim toga, jod se dobiva i iz NaIO3 redukcijom sa SO2.

Pri industrijskom dobivanju broma koristi se opće svojstvo elektronegativnijih halogena da iz spojeva lako mogu istiskivati halogene manje elektronegativnosti. Na primjer, reakcijom klora s bromidnim ionom, nastaje kloridni ion i elementarni brom:

Cl2 + 2 Br- 2 Cl- + Br2

isto vrijedi i za kombinaciju jodid - klor ili jodid - brom:

Br2 + 2 I- 2 Br- + I2

Ako se pri ovim reakcijama upotrebi višak elementarnog halogena, može doći i do stvaranja spoja između dva halogena elementa - nastaju interhalogeni spojevi.

 

T. Friščić
friscic@chem.pmf.hr
O halogenim elementima

Opća svojstva
Dobivanje halogenih
elemenata

Interhalogeni spojevi
Viši interhalogeni
spojevi
Strukture molekula
interhalogenih spojeva
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back