O halogenim elementima

Tomislav Friščić
friscic@chem.pmf.hr
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Kemijski odsjek PMF-a

Opća svojstva

Elementi 17. skupine periodnog sustava F, Cl, Br, I i At nazivaju se halogenim elementima. Taj naziv potiče od njihovog svojstva da izravnom reakcijom s metalima daju soli (grč. hals = sol, genao = tvorim). Glavna karakteristika halogena je izvanredna reaktivnost. Svima nedostaje jedan elektron u posljednjoj elektronskoj ljusci, te im je zajednička elektronska konfiguracija ns2np5. Fluor i klor su pri sobnoj temperaturi žuto-zeleni plinovi , brom je crvenosmeđa tekućina, a jod se javlja u obliku sivih kristalića koji lako prelaze u ljubičaste pare.
Neka svojstva halogenih elemenata dana su u tablici:

Tablica općih svojstava halogenih elemenata

 
F
Cl
Br
I
At
Z
9
17
35
53
85
Ar
19,00
35,45
79,90
126,90
(210)a
Talište(oC)
-218,6
-101,0
-7,3
118,6
-
Vrelište(oC)
-188,1
-34,9
59,5
185,2
-
DH dis(kJ mol-1)
158
242
193
151
-
Elektronski afinitet (kJ mol-1)
-328
-349
-325
-295
-270 20
Energija ionizacije (kJ mol-1)
1681
1255
1140
1008
-
Kovalentni radijus ( )
0,64
0,99
1,14
1,33
-
van der Waalsov radijus ( )
1,35
1,80
1,95
2,15
-

a) Najdulje živući izotop

Kao što je i za očekivati, energija ionizacije pada u skupini prema dolje i izrazito je velika te halogeni elementi vrlo teško prelaze u katione. Halogeni elementi posjeduju vrlo veliku elektronegativnost i elektronski afinitet. Zahvaljujući tome, elementarni halogeni su jaka oksidacijska sredstva, a elementarni fluor je najjači poznati kemijski oksidans. Halogeni se elementi zato u prirodi javljaju u stupnju oksidacije –1, osim joda koji se može naći i u oksidacijskom stupnju +5 kao natrijev jodat u Čilskoj salitri.
Najvažniji minerali koji sadrže fluor su fluorit, CaF2, kriolit, Na3AlF6 i fluorapatit, Ca5(PO4)3F. Klor se nalazi najčešće kao halit, NaCl i silvin, KCl, a brom se dobiva iz natrijevog bromida u morskoj vodi. Kako dobivamo halogene elemente?

T. Friščić
friscic@chem.pmf.hr
O halogenim elementima

Opća svojstva
Dobivanje halogenih
elemenata

Interhalogeni spojevi
Viši interhalogeni
spojevi
Strukture molekula
interhalogenih spojeva
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back