Priprava supervodljivog oksida YBa2Cu3O7-d

Sažetak

Supravodljivost je zadivljujuće i izazovno područje koje je posebno zaokupilo pažnju fizičara i kemičara nakon 1986. godine kada je otkriven spoj YBa2Cu3O7-d - prvi supravodič s kritičnom temperaturom supravodljivog prijelaza iznad temperature tekućeg dušika. Svojstva supravodljivih spojeva otkrivaju velike mogućnosti njihove primjene u medicini, prometu, elektronici, vojsci i mnogim drugim ljudskim djelatnostima.

Cilj ovog rada je pokazati da se na jednostavan način može prirediti supravodljiv spoj i na njemu demonstratirati Meissnerov efekt levitacije magneta iznad supravodiča.

Supravodljiv oksid YBa2Cu3O7-d priređuje se miješanjem Y2O3, BaCO3 i CuO u homogenu smjesu koja se nakon toga tri puta termički obrađuje. Posljednja termička obrada provodi se uz dovođenje kisika. Kritična temperatura supravodljivog prijelaza dobivenog spoja određuje se iz ovisnosti apsorpcije mikrovalnog zračenja o temperaturi i nađeno je da iznosi 92,5 K.

Ovaj eksperiment može poslužiti u srednješkolskoj i sveučilišnoj nastavi da se pojam supravodljivosti približi i postane razumljiviji učenicima i studentima.

 

Povijesni pregled
Opčenito o supravodljivosti

  Makroskopska svojstva supravodiča
Nepostojanje otpora
Meissnerov efekt
Kvantno - mehanička / mikroskopska svojstva

  Visokotemperaturni supravodiči - kemijski efekt
YBa2Cu3O7-d sistem
Priprava spoja
Dokaz supravodljivosti
Prikaz rezultata

Umjesto zaključka
Sažetak
Literatura
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back