Priprava supervodljivog oksida YBa2Cu3O7-d

Kvantno - mehanička / mikroskopska svojstva

Tuneliranje / d.c. Josephsonov efekt

Tuneliranje je proces koji nastaje zbog  valne prirode elektrona, a predstavlja prolaz elektrona kroz prostore zabranjene  zakonima klasične fizike zbog prisutne energetske barijere.

1962. godine B. Josephson je otkrio da ako se između dva supravodiča postavi sloj izolatora debljine 10 do 20 Å, Cooperovi parovi prolaze kroz barijeru bez otpora, tj. dolazi do tuneliranja. Ovaj efekt nazvan je Josephsonovim efektom, a u kontradikciji je sa zakonima klasične fizike u kojima je za protok struje neophodna razlika potencijala. Struja koja može protjecati kroz takvu barijeru ima također i svoju kritičnu struju koja ovisi o materijalu i geometriji izolatora.

 

Povijesni pregled
Opčenito o supravodljivosti

  Makroskopska svojstva supravodiča
Nepostojanje otpora
Meissnerov efekt
Kvantno - mehanička / mikroskopska svojstva

  Visokotemperaturni supravodiči - kemijski efekt
YBa2Cu3O7-d sistem
Priprava spoja
Dokaz supravodljivosti
Prikaz rezultata

Umjesto zaključka
Sažetak
Literatura
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back