Urotropin
Iako oblikom jednostavna, a sintezom još jednostavnija, molekula urotropina, heksamina, heksametilentetramina, metenamina ili kako već, u fakultetskoj se nastavi gotovo i ne spominje, a o srednjoškolskoj da ne govorimo. Kao da je to neka teška egzotika, a ne spoj čija sinteza iziskuje manje od desetak minuta i dva jeftina i lako dostupna reaktanta.

unos: 17. 05. 2010.


 

Arhiva

Urotropin
Ljepota jednostavnosti
Nano cijevi
Acetilsalicilna kiselina - Aspirin
Bojni otrovi


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija