Bojni otrovi

Napredak znanosti uz stalnu težnju istraživanja svijeta koji nas okružuje i pojava u njemu ima i određenu etičku težinu. Znanstvena istraživanja i dostignuća trebala bi život svakog pojedinca učiniti kvalitetnijim i sigurnijim. U prilog tome govori napredak medicine i znanosti povezane s borbom protiv bolesti bilo ljudi bilo životinja. Također napretkom znanosti i tehnologije smanjena je potreba za napornim ljudskim radom, a s tim i iskorištavanjem ljudi. Slobodno možemo ustvrditi da napredak znanosti u bilo kojem segmentu ima pozitivan utjecaj na život velikog broja ljudi. No postoji i druga - tamna - strana. Primjerice kemijski spojevi mogu se iskoristiti kao lijekovi koji spašavaju milijune ljudskih života, no isto tako određeni kemijski spoj može, uporabljen kao bojni otrov, usmrtiti tisuće ljudi. Upravo radi toga za molekulu mjeseca odabrali smo skupinu bojnih otrova. Potrebno je istaknuti da nije kemija ta koja truje već je to bolestan ili ideologijom opterećen pojedinac ili grupa ljudi koja koristi specifičnosti određenog spoja ili grupe spojeva.

unos: 04. 03. 2003.


 

Arhiva

Urotropin
Ljepota jednostavnosti
Nano cijevi
Acetilsalicilna kiselina - Aspirin
Bojni otrovi


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija