Izračunavanje Avogadrove konstante na temelju elektrodepozicijskih podataka

 

     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija