Srebrov karbonat

50,0 mL vodene otopine natrijevog karbonata ekvivalentno je s 50,0 mL vodene otopine srebrovog nitrata, množinske koncentracije 0,1425 mol L-1.
a) Kolika je koncentracija, u mol L-1, karbonatne otopine?

b) Izračunajte masu nastalog srebrovog karbonata.
Ks(Ag2CO3) = 6,15 ∙ 10-12.

c) Što će se dogoditi ukoliko u sustav dodate 5,00 mL vodene otopine natrijevog klorida, množinske koncentracije
2,00 mol L-1?
Ks(AgCl) = 1,56 ∙ 10-10.

Autor: Nenad Judaš
 

 

     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija