Ekvivalencija 1

3. U 50,00 cm3 otopine klorida nekog dvovalentnog metala dodana je otopina natrijevog sulfata u suvišku. Nastali talog je otfiltriran, osušen i vagnut. Masa mu je bila 2,3713 g. U drugih 25,00 cm3 iste otopine dodana je otopina natrijevog karbonata u suvišku. Nastali talog otfiltriran je, osušen i vagnut. Masa mu je bila 1,0025 g. O kojem je metalu riječ? Kolika je koncentracija izvorne otopine klorida nepoznatog metala? Napišite jednadžbe kemijskih reakcija (obvezno navedite agregacijska stanja reaktanata i produkata).
AUTOR: mr.sc. Nenad Judaš

 

     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija