Titrimetrija 1

Uzorak smjese natrijevog klorida i barijevog hidroksida, mase 0,8697 g otopljen je u vodi i neutraliziran vodenom otopinom klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,09897
mol L-1. Za neutralizaciju je potrošeno 15,24 mL otopine kiseline. Koliki je maseni udio barijevog hidroksida u smjesi?
AUTOR: mr. sc. Nenad Judaš

 

     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija