Anomalna gustoća 1

Relativna gustoća smjese sumporovog(VI) oksida i dušika prema zraku iznosi 1,526.Odredite množinske udjele sumporovog(VI) oksida i dušika u smjesi.
AUTOR: mr. sc. Nenad Judaš
 

 

     
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija