Kemijska radionica: Metode dobivanja soli


 I Z V J E Š T A J
o rezultatima rada
na seminaru za nastavnike i učenike osnovnih škola
Varaždin, 24. siječnja 2004. godine


Na seminaru su održane dvije radionice - jedna s učenicima osmih razreda i druga s osnovnoškolskim profesorima kemije.

Odabranu temu moguće je prilagoditi učenicima različitih predznanja i sposobnosti, što je zadatak nastavnika. Rad je planiran u trajanju dva školska sata. Predložene su vježbe izvedene u blok-satu. Isti je pristup primijenjen u radu s nastavnicima i s učenicima.

Rad je organiziran u šest skupina. Svaka skupina proučava jednu metodu dobivanja soli. Budući da se nastoji učiti otkrivanjem, pokusi i kemikalije odabrani su tako da učenici uoče da je neka metoda primjenjiva u svim slučajevima (npr. reakcija oksida metala s kiselinama), a neka druga samo u nekim slučajevima (npr. reakcija različitih metala s istom kiselinom).

Bitno je da učenici uoče principe reakcija, čime im se razvija sustav mišljenja. Zbog naprednijih učenika dobro je izvesti i poneku reakciju koja odstupa od pravila. Učenicima osnovnih škola takve reakcije ne treba detaljno objašnjavati. Oni će to prihvatiti kao informaciju, a detaljnije će o njima učiti u srednjoj školi.

Rezultate svojih proučavanja učenici pojedinih grupa moraju prezentirati ostalim učenicima. Jedna je od mogućnosti pisanje rezultata pokusa na prozirnicama i njihovo kratko objašnjavanje na grafoskopu, uz paralelno pokazivanje epruveta. Time učenici svladavaju sažeti način prikaza obavljenog ispitivanja.

Najvažnije je pri tome ustrajati na zaključcima.

Nastavnici su s velikim oduševljenjem prihvatili ovakav način rada. U diskusiji su pitali može li se ta tema obraditi i na drugi način, ako većina učenika nije u stanju pratiti izlaganje svojih kolega.
Moguće je, primjerice, da učenici svih grupa rade po jedan pokus iste metode dobivanja soli, ali s različitim kemikalijama. Nakon svakog pokusa po jedan učenik iz svake grupe izvještava što su otkrili. Tada se uspoređuju rezultati i izvodi zaključak.

Drugo, ne manje važno, pitanje bilo je kako organizirati ovakvu vježbu ako ne postoji mogućnost održavanja nastave u blok-satu. U tom se slučaju vježba može podijeliti, i na svakom satu izvesti po tri metode dobivanja soli, a prozirnice nisu potrebne.

Učenici su također vrlo uspješno izveli vježbu. Grupa je bila dosta heterogena. Neki su došli zbog interesa za kemiju, a neki, kako su sami rekli, iz znatiželje. Nekima je pao interes kad je trebalo napisati kemijske jednadžbe. No, svi su s oduševljenjem radili pokuse i crtali na prozirnicama.

Na osnovi intenziteta razvijanja vodika uspjeli su poredati metale prema reaktivnosti, dakle, složiti mali elektrokemijski niz elemenata.
Svi su na ispravno mjesto uključili i vodik.
To pokazuje da ovakvim načinom rada učenici lakše svladavaju nastavno gradivo.

Do ponovnog druženja, pozdrav!

Dubravka Turčinović

Kontakt: dubravka.turcinovic@zg.htnet.hr


 Unos: 24. 02. 2004.
Program rada sekcije Obrazovanje na XXII. Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera
E-škola kemije - XXX. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XXIX. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XXVIII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XIX. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XVIII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XVII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XVI. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XV. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XIV. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XIII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - XI. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - X. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - IX. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - VIII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - VII. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - VI. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - V. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - IV. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - III. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - II. Seminar za učenike i nastavnike
E-škola kemije - I. Seminar za učenike i nastavnike osnovnih škola
Seminar u Novom Marofu
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija