OSNK_VŽ_2002_7 zadaci


 1. U Kutini proizvode umjetna gnojiva.Kemičar u tvornici za proizvodnju gnojiva mora znati i brinuti se za:

a) Masu proizvedenog gnojiva
b) Djelovanje umjetnog gnojiva na žitarice
c) Strojeve za proizvodnju
d) Načine korištenja gnojiva
e) Nazive gnojiva
f) Sirovine za proizvodnju i sastojke gnojiva

Okruži slovo ispred ispravne tvrdnje

2. Uz latinske nazive elemenata napiši kemijski simbol i hrvatski naziv istog elementa:

Cuprum
Argentum
Hydrargyrum
Chloros
Carboneum
Oxygenium
Hydrogenium
Nitrogenium

Npr: Ferrum Fe Željezo

3. Od staklenog pribora za postupak filtriranja potrebno je:

a) epruveta
b) tikvica
c) lijevak
d) hladilo
e) čaša
f) štapić

Okruži slova potrebnog pribora

4. Koje od navedenih tvari nalazimo u prirodi, a koje je proizveo čovjek: sapun, beton, asfalt, papir, zlato, lijekovi, vapnenac, vuna, drvo, zrak, srebro, vapno, nafta, čelik.

5. Imamo promjene:

a) isparavanje alkohola
b) kristalizacija galice
c) sublimacija joda
d) taljenje leda
e) gorenje svijeće
f) kiseljenje mlijeka

Fizikalne promjene označene su slovima:__________________.

Kemijske promjene označene su slovima:___________________.

6. Koja od navedenih svojstava tvari označavaju kemijsko svojstvo tvari: tvrda voda, tvrda kreda, tvrda olovka, mekani jastuk, meka voda.

Kemijska su svojstva:_____________________________________.

Napiši svojstvo i pripadnu tvar

7. Iz navedenih tvari izdvoji smjese tvari od čistih tvari: mlijeko, crna kava, puding, kuhinjska sol, modra galica, snijeg, zrak, željezni mač.

Smjese su:____________________________________________.

Čiste tvari:__________________________________________.

8. Dopuni rečenicu: Plinovite tvari možemo prevesti u tekućinu ako se ____________ i _______________ .

9. Kod destilacije vode imamo prijelaze agregatnih stanja:

a) _____________________
b) _____________________

Napiši nazive prijelaza

10. Željezo je metal koji na zraku _______________ i zato je željezo ___________________. Zlato je metal koji na zraku ______________ i zato je zlato _______________.

11. Koji od ovih štapića provodi električnu struju:

a) stakleni štapić
c) drveni štapić
d) grafitni štapić

Okruži slovo ispred ispravnog odgovora

12. Koju od ovih tvari možemo magnetizirati:
Kreda, drvo, staklo, papir, ksmen, željezo.

13. Uz naziv tvari napiši slovo za agregatno stanje te tvari: šećer( ), ugljikov dioksid( ), voda( ), vapnenac( ).

14. Iznad strelice napiši naziv promjene koje se događaju kod zagrijavanja i hlađenja sumpora:

Sumpor(s) → Sumpor(l) → Sumpor(g)

15. U jednoj epruveti grijemo šećer, u drugoj epruveti grijemo naftalen. Dopuni rečenicu:

Šećer će kod grijanja ______________ i to je _____________ promjena. Naftalen ispari i na hladnom djelu epruvete _____________ i to je _________________ _______________.

16. Priredili smo 300g 15 % otopine modre galice. Koliko grama modre galice trebamo pripremiti za tu otopinu? Koliko vode treba za otepanje?

17. Imamo 50 L zraka, koji sadrži 78% dušika i 21% kisika. Koliko litara dušika i koliko litara kisika ima u tom volumenu zraka?

18. Elektrolizom vode u Hoffmanovom aparatu dobijemo dva plina.
Na negativnom polu aparata bilo je dvostruko više plina, taj plin je:______________ koji gori, a na pozitivnom polu razvilo se manje plina i to je ____________ koji podržava gorenje.

19. Koje od ovih tvari su jednostavne, a koje su složene čiste tvari?

a) kalcijev oksid
b) sumporni prah
c) amonijev bikromat
d) bakrov klorid
e) granule cinka
f) kapljice žive

Elementarne tvari:_________________________________.

Kemijski spojevi:___________________________________.

20. Koja od navedenih kemijskih reakcija je reakcija oksidacije?

a) voda → vodik + kisik
b) vodik + kisik → voda

21. U velikim količinama kisik ćemo dobiti _________________ vode ili _______________ _____________ zraka, a u laboratoriju iz njegovih ____________.

Dopuni rečenicu potrebnim pojmovima

22. Koja tvrdnja nije točna:

a) vodik je glavni sastojak zraka
b) vodik podržava gorenje
c) vodik gori
d) vodik je lakši od zraka

23. Izračunaj masu suhog zraka ako mu je kod 20 °C izmjerena gustoća Fi=1,205 g/L i volumen 100 L. Unos: 15. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija