DSNK_2001_7 zadaci


 1. Napišite kemijske formule sljedećih spojeva:


2. Od kakve vrste jedinki je izgrađen čvrsti sumpor? Napiši njihov kemijski simbol.

3. Po čemu se strukturno razlikuju dijamant i grafit?

4. Koja je razlika između kalijevog hidroksida i kalijeve lužine?

5. Navedeno je nekoliko oksida: SO2, CO, SO3, CaO, CO2, Na2O. Neki od njih u reakciji s vodom tvore kiseline.

a) Napiši nazive oksida koji s vodom tvore kiseline.

b) Napiši jednadžbe kemijskih reakcija tih oksida i vode.

6. Što će se dogoditi ukoliko granule natrijevog hidroksida ostavite stajati na zraku nekoliko sati?

7. Kako zovemo tvar koja ubrzava kemijsku reakciju, ali se u njoj troši?

8. U pokusima kojima ste priređivali kisik ili vodik, nastali plin sakupljali ste u tikvice (epruvete ili menzure) ispunjene vodom. Možete li na isti način sakupljati SO2?

9. Reakcijom sumporne kiseline i natrijeva klorida nastaje klorovodik.

a) Što još nastaje tom reakcijom?

b) Napiši jednadžbu te reakcije.

c) Što nastaje uvođenjem klorovodika u vodu?

d) Čime biste dokazali nastalu tvar?

10. U tarioniku su pomiješane jednake količine cinka u prahu i sumpora u prahu. Dobro izmješana smjesa prebačena je na komadić lima te potom zagrijavana. Što se moglo vidjeti?

Napiši jednadžbu te kemijske reakcije.

11. Dijamant je najtvrđa nama poznata tvar u svemiru. Gustoća mu je tri i pol puta veća od gustoće vode, a talište izrazito visoko, 3500 ˚C. Prirodne dijamante svrstavamo u red dragog kamenja. U drago kamenje također spada i rubin (aluminijev oksid u kojem su neki aluminijevi ioni zamijenjeni s kromovim ionima). U stara vremena čistoću rubina bilo je uobičajeno provjeravati ognjem. Naime i nakon najjačeg zagrijavanja ohlađeni rubin, ukoliko je čist, povratit će svoju prekrasnu crvenu boju. Neki su ljudi na isti način provjeravali i čistoću dijamanata. Jesu li ispravno činili?

12. U filmu „Blago Sierra Madre” skupina očajnika, predvođena Humphreyem Bogartom, krenula je tražiti zlato po divljim padinama planinskog lanca Sierra Madre u Meksiku, inače srednjoameričkog dijela Kordilierea. U jednom trenutku lutajući usijanom planinskom stazom ugledavši zlatnožuto svjetlucavo kamenje većina njih pobaca se po tlu kličući: „Zlato! Zlato...”. Trenutak euforije prekinu glas starca, iskusnog vodiča: „Naivci! To je pirit, zlato za budale!” Koja je kemijska formula pirita?

13. Kovak metal male tvrdoće, koji boji plamen bojom cigle, reagira s vodom pri čemu nastaje otopina i mjehurići jednog plina. Uvođenjem CO2 u tako priređenu otopinu uzrokuje zamućenje. Zapaljena šibica prinesena mjehurićima izaziva pucketanje. Stavimo li u otopinu fenolftalein oboji se ljubičasto.

a) Koji je to metal?

b) Zašto dolazi do zamućenja otopine?

c) Koji plin nastaje reakcijom tog metala i vode?

d) Zašto fenolftalein mijenja boju?

e) Napiši kemijske jednadžbe kojima ćeš prikazati promjene opisane u zadatku.

14. U prikladnoj posudi pomiješano je 16 grama vodika i 16 grama kisika. Kemijska reakcija ostvarena je pomoću električne iskre.

a) Što nastaje kemijskom reakcijom?

b) Napišite njezinu kemijsku jednadžbu.

c) Izračunajte masene udjele onih tvari koje se nalaze u posudi nakon kemijske reakcije.

15. Dopuni i izjednači sljedeće jednadžbe kemijskih reakcija:
 Unos: 04. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija