Bok!Kako prepoznati molekulsku,a kako empirijsku formulu???Pročitala sam tekst na ovoj str.,ali nije mi baš jasno.Hvala unaprijed na odgovoru!

Ime i prezime: Sandra Kovač sandyyy5@hotmail.com

 


Objasnit ću to na nekoliko primjera.

Formula C4H8O2 je posve sigurno molekulska. To znam po tome što su sva tri donja indeksa (4, 8 i 2) djeljiva s dva, pa bi empirijska formula odgovarajućeg spoja glasila C2H4O. Slično tome, formula C3H6 je također posve sigurno moleulska, jer su oba donja indeksa (3 i 6) djeljiva s 3, pa odgovarajuća empirijska formula glasi CH2. Takve su, nadalje, formule H2O2, N2H4, C2H4, C2H6 i mnoge druge.

Formula CH je sasvim sigurno empirijska jer ne može postojati spoj čija bi molekula bila sastavljena od jednog atoma ugljika i jednog atoma vodika. Isto tako je i formula CH3 empirijska, jer ne može postojati spoj čija bi molekula bila sastavljena od jednog atoma ugljika i tri atoma vodika. (Sjeti se da je vodik jednovalentan, a ugljik četvero- ili, veoma rijetko, dvovalentan.) Također i formula HO sigurno nije molekulska, nego empirijska, jer vodik je jednovalentan, a kisik dvovalentan, pa ne može postojati stabilna molekula HO.

Postoje i slučajevi kada bez dodatnih podataka ne možemo znati radi li se o molekulskoj ili o empirijskoj formuli. Primjerice, formula C2H6O je i molekulska, i empirijska formula, i to ne samo jednoga, nego čak dvaju spojeva: etanola i dimetil-etera. Za formulu NO2 ne možemo bez dodatnih podataka znati je li riječ o empirijskoj formuli didušikova tetroksida, ili o formuli dušikova diokida koja je onda istodobno i molekulska, i empirijska. Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija