Možete li mi ukratko objasniti molarnost i molalnost? Hvala!

Ime i prezime: Tomislav Lukić tomislav2@net.hr

 


Teško ću to učiniti na razini osnovne škole, ali pokušat ću.

Najprije treba definirati pojam množine tvari. Množina tvari je fizička veličina koja govori o tome koliko je tvari sadržano u nekom uzorku. Ona je proporcionalna broju čestica (atoma, molekula, formulskih jedinki...) sadržanih u uzorku. Jedinica za množinu tvari je mol. Jedan mol bilo koje tvari sadržava Avogadrov broj (6,022 ∙ 1023) čestica.

Molarnost (ili molaritet) je zastarjeli naziv za množinsku koncentraciju. Množinska koncentracija neke otopine je veličina dobivena dijeljenjem množine otopljene tvari s volumenom otopine. Ako se, primjerice, u pola litre neke otopine nalazi otopljeno 2 mol glukoze, onda je množinska koncentracija glukoze u takvoj otopinu 4 mol/L (što je isto što i 4 mol/dm3).

Molalnost (ili molalitet) je veličina dobivena dijeljenjem množine otopljene tvari s masom čistog otapala (dakle, ne s masom otopine!). Jedinica joj je mol/kg. Ako kažemo da je molalnost neke otopine 2 mol/kg, to znači da je u jednom kilogramu otapala otopljeno 2 mol tvari.

Više o svemu tome saznaj pretraživanjem starih odgovora, a ako ti štogod i dalje ne bi bilo jasno, javi nam se ponovno s konkretnijim pitanjem. Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija