može te mi molim vas nešto reći o prociju, deuteriju, triciju????.Npr:(Z, N(p),N(e).)molim vas...!!!!

Ime i prezime: mihaela barać mihaelabarac@hotmail.com

 


Procij, deuterij i tricij su izotopi vodika. Svim trima izotopima atomski broj Z = 1, broj protona N(p) = 1 i broj elektrona N(e) = 1, a razlikuju se u broju neutrona i u masenom broju.

Procij, vodik-1, obični vodik ili laki vodik je najzastupljeniji vodikov izotop – više od 99,98 % svih atoma vodika u nama poznatom dijelu svemira pripadaju prociju. Oznaka za procij je 1H. Jezgra procija sastoji se od jednog jedinog protona, bez neutrona. Prema tome, N(p) = 1 i N(n) = 0. Maseni broj je 1.

Deuterij, vodik-2 ili teški vodik je u prirodnoj smjesi izotopa zastupljen s otprilike 0,02 %. Oznaka za deuterij je 2H ili D. Jezgra deuterija sastoji se od jednog protona i jednog neutrona. Prema tome, N(p) = 1 i N(n) = 1. Maseni broj deuterija je 2.

Tricij, vodik-3 ili superteški vodik je, za razliku od procija i deuterija, radioaktivan s vremenom poluraspada od 12,32 godine. Oznaka za tricij je 3H ili T. Jezgra tricija sastoji se od jednog protona i dva neutrona. Prema tome, N(p) = 1 i N(n) = 2. Tricijev je maseni broj 3.

Jezgra procija je proton, jezgra deuterija zove se deuteron, a jezgra tricija – triton. Prosječna jezgra vodika zove se hidron.

Voda u kojoj se umjesto običnog vodika nalazi teški vodik, (pa joj je stoga formula D2O) zove se teška voda.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija