Što je ionska jakost i čemu nam služi?

Ime i prezime: Tomislav Portada tportad@irb.hr

 


Malo je neobično da samome sebi postavljam pitanje, ali znam da će nekome jako dobro doći, pa neka se nađe.

Ionska jakost (engl. ionic strength) je mjera jakosti električnog polja uzrokovanog prisutnošću ionâ u nekoj (najčešće vodenoj) otopini. Ionska jakost jednaka je polovini zbroja produkata molalitetâ (b) i kvadrata nabojnih brojeva (z2) svih iona prisutnih u promatranoj otopini:

I = 0,5 Σ bizi2

Jedinica ionske jakosti je mol/kg.

Tako definirana ionska jakost zove se još i ionska jakost temeljena na molalitetu, a da bi se naglasilo da je temeljena na molalitetu često se umjesto I piše i Ib ili Im.

Osim ionske jakosti temeljene na molalitetu postoji i ionska jakost temeljena na koncentraciji (točnije: množinskoj koncentraciji). Njezina je oznaka Ic, a definira se jednadžbom:

Ic = 0,5 Σ cizi2

Jedinica ionske jakosti temeljene na koncentraciji jest mol/dm3.

Primjer izračunavanja Ic za vodenu otopinu koja sadržava 0,05 mol/dm3 natrijeva sulfata i 0,02 mol/dm3 kalijeva klorida:

Ic = 0,5·[2·0,05 mol/dm3·(+1)2 + 0,05 mol/dm3·(−2)2 + 0,02 mol/dm3·(+1)2 + 0,02 mol/dm3·(−1)2] = 0,17 mol/dm3

Važno je uočiti da će zbog faktora kvadrata nabojnoga broja ionska jakost otopine npr. magnezijeva sulfata biti četiri puta veća od ionske jakosti otopine natrijeva klorida iste koncentracije, jer su nabojni brojevi magnezijeva kationa i sulfatnog aniona dva, a 22 = 4.

Ionska jakost jedan je od središnjih pojmova u Debye-Hückelovoj teoriji koja opisuje odstupanje ionskih otopina od idealnosti, no više o tome drugom prilikom.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija