kako napraviti elektronsku konfiguraciju iona?

Ime i prezime: ines civić black_heart1410@hotmail.com

 


Misliš kako napisati elektronsku konfiguraciju iona? Elektronska konfiguracija iona jednaka je elektronskoj konfiguraciji onog atoma koji ima isti broj elektrona kao zadani ion. To konkretno znači da ako, primjerice, trebaš napisati elektronsku konfiguraciju iona Na+, ona će biti jednaka elektronskoj konfiguraciji atoma neona, jer atom neona ima isti broj elektrona kao i natrijev kation (taj broj je 10). Kažemo da su Ne i Na+ izoelektronski. Elektronska konfiguracija Ne i Na+ glasi 1s2 2s2 2p6, za razliku od elektronske konfiguracije Na koja glasi 1s2 2s2 2p6 3s1 (tj. ima jedan elektron više).

Više o tome kako napisati elektronsku konfiguraciju vidi ovdje, a više o pojmu izoelektronski vidi ovdje i ovdje. Pozdrav,


Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 


Svom odgovoru dodao bih još napomenu da gore rečeno vrijedi samo za ione elemenata glavnih skupina koji su izoelektronski s atomima plemenitih plinova, tj. za one slučajeve koji se obrađuju u srednjim školama i gimnazijama. Za druge ione, npr. za katione prijelaznih metala koji nisu izoelektronski s atomima plemenitih plinova navedeno pravilo ne mora vrijediti, tj. njihova se elektronska konfiguracija može razlikovati od konfiguracije izoelektronskog elektroneutralnog atoma. Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija