pitanje...ja sam do sada naisao na dvije razlicite dafinicije superkiselina, jedna je da su to kiseline koje imaju negativan pH (pretpostavljam pri standardnoj konc.), a druga da su to sve kiseline jace od (teoretske) 100%-tne sumporne kiseline...pa mene sada zanima jesu li te dvije definicije ekvivalentne, tj. kad bi se na temelju njih povlacila granica izmedju jakih i superkiselina bi li ona bila na istom mjestu, tj. je li pH 100%-tne H2SO4 jednak nuli? hvala..

Ime i prezime: igor marković chupko_arcehr@hotmail.com

 


Ona druga je uobičajena, dok prva nije posve smislena. Jakost kiselina može se suvislo izraziti pomoću pH samo u vodenim medijima i to ukoliko otopina nije suviše kisela niti suviše lužnata. Za eksremno jake kiseline obično se rabi svojevrsno poopćenje pH koje se naziva Hammetovom funkcijom kiselosti, a definira se kao
H = -log(a(H+) + y(B)/y(BH+)),
gdje je a(H+) aktivitet vodikovih iona, a y(B) i y(BH+) koeficijenti aktiviteta baze (B) koja prima vodikove ione i protonirane baze (BH+). Za 100%-tnu sumpornu kiselinu dotična funkcija bi iznosila -12, a superkiselinama se nazivaju sve one kiseline za koje je vrijednost Hammettove funkcije manja od -12.
Pozdrav.

Odgovorio: Vladimir Stilinović   vstilinovic@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija