Možete mi molim vas što prije moguće na primjeru magnezijevog klorida i kalcijevog klorida usporediti tališta, ali koristeći Coulombov zakon. Koliko iznose količine naboja Q+ i Q- tj. kako ih odrediti? Hvala unaprijed

Ime i prezime: Kristijan Car julioc2007@yahoo.com

 


Za početak da riješimo problem s nabojima. Kada napišeš simbol (formulu) nekog iona, tada ćeš u eksponentu (tj. desno gore) označiti naboj iona primjerice Mg2+, Cl-, PO43- i td. Ove oznake naboja govore koliki je naboj tog iona izražen u elementarnim nabojima (elementarni naboj je naboj jednog protona tj, (-) naboj jednog elektrona i iznosi e = 1,602176487 × 10-19 C). Naboj magnezijeva kationa Mg2+ je dakle 2e iliti 3,204352976 × 10-19 C, kloridnog aniona -e (-1,602176487 × 10-19 C) itd.
Kako tebe zanimaju kalcijev klorid i magnezijev klorid, promotrimo od kakovih se oni iona sastoje. U oba ćemo slučaja prepoznati da se formulska jedinka sastoji od jednoga kationa naboja 2e i dvaju aniona naboja -e svaki (zajedno -2e - to je vrlo bitno; ukupan naboj svake formulske jedinke mora uvijek biti nula, tj. koliko pozitivnog naboja nose svi kationi zajedno, toliko negativnoga moraju nostiti svi anioni zajedno). Budući da su naboji iona u oba spoja jednaki, razlika u privlačnoj sili Mg2+-Cl- i sili Ca2+-Cl- postojat će samo uslijed različitih udaljenosti među središtima tih iona (jer Coulombov zakon veli da električna sila opada s kvadratom udaljenosti među nabojima). Problem se je time sveo na pitanje duljine veze - jača veza će biti tamo gdje je udaljenost manja. Udaljenost među ionima je zbroj ionskih radijusa iona koji se "dotiču". Kako je u oba slučaja anion klorid, problem se dalje pojednostavljuje na pitanje: koji kation ima veći, a koji manji radijus. Onaj kation koji ima manji radijus bit će jačom vezom povezan s anionima i talište tog spoja će biti više.
Koji je to spoj, ostavljem tebi da se odlučiš.
Pozdrav.

P.S.
Valjalo bi naglasiti da ovo gorenavedeno strogo vrijedi samo ukoliko a) oba spoja imaju jednake kristalne strukture i b) ukoliko uistinu možemo zanemariti kovalentni karakter interakcije među ionima. U suprotnom, stvar može postati strahovito komplicirana.

Odgovorio: Vladimir Stilinović   vstilinovic@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija