Unaprijed se zahvaljujem i ispričavam se na većem broju pitanja (i ovećoj dužini istih),ali Vas molim da mi pomognete ako možete. 1.)Kako brzina kemijske reakcije ovisi o koncentraciji reaktanata?Zašto?(U odgovoru na pitanje "zašto" upotrijebite teoriju sudara čestica reaktanata) 2.)Koje su mjerne jedinice za koncentracijsku brzinu kemijske reakcije? 3.)Što su tiospojevi?Nacrtajte Lewisovu strukturu natrij-tiosulfata.Navedite imenom i formulom jedan tioalkohol i nacrtajte mu Lewisovu strukturu. 4.)Kako brzina kemijske reakcije ovisi o temperaturi.Zašto? 5.)Nacrtajte Lewisovu strukturu glicerola. 6.)Zamislite ovakav pokus: Tvar A u čvrstom stanju reagira sa tekućinom B.Tekućina B nalazi se u dvije jednake čaše,u svakoj ima jednak volumen.Čvrstu tvar A imamo u obliku kuglica i u obliku kockica.Kuglice i kockice imaju jednak volumen.Istodobno stavimo jednak broj kockica A u prvu čašu s tekućinom B i jednak broj kuglica A u drugu čašu s tekućinom B.Gdje će se,uz ostale uvjete jednake,brže odviti reakcija?Zašto?

Ime i prezime: Dorija

 


Draga moja Dorija, ja ti neću odgovoriti na ovaj oveći niz pitanja, već ću ti pokušati pomoći da na njih sama odgovoriš. Idemo dakle redom...

O brzini kemijskih reakcija
Da bi došlo do kemijske reakcije, molekule se reaktanata, koje nasumce plove kroz prostor, moraju prvo sudariti. Zbog toga će brzina kemijske reakcije biti to veća što se češće molekule reaktanata sudaraju. Hoće li se dakle molekule češće ili rjeđe sudarati ako ih je puno nagurano u maleni prostor pa su blizu jedna drugoj, ili ako su raspršene na većem prostoru, pa su daleko jedna od druge? Je li vjerojatnije da se sudariš s nekime u krcatom disko-klubu u petak navečer, ili na pustom gradskom trgu u subotu ranom zorom?
Druga stvar koja će povećati broj sudara je brzina (općepoznata stvar iz prometne kulture i crnih kronika). Ako se molekule gibaju brže, prije će doći do druge molekule s kojom će se moći sudariti. Što je prosječna brzina molekula veća, to će s one više međusobno sudarati. S brzinom čestica izravno je vezana temperatura, jer je termodinamička temperatura proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji čestica, a kinetička energija nekog tijela proporcionalna je kvadratu njegove brzine.
Ukoliko imamo heterogeni sustav (primjerice kada neka krutina reagira s tekućinom) reakcija se odvija samo na dodirnoj površini među reaktantom i produktom (jedino gdje se mogu molekule reaktanata sudariti). Što je dakle površina na kojoj se reaktanti dotiču veća, to će i reakcija ići brže. Primjerice ukoliko imamo dva uzorka istog krutog reaktanta koji su jednake mase (i automatski jednakog volumena), a oblikovani u dva različita geometrijska tijela, onaj uzorak koji je oblikovan u tijelo koje ima veću površinu brže će izreagirati.

O tio-spojevima
U kemijskoj nomenklaturi, prefiks tio- umetnut ispred imena neke kemijske vrste označava da je u toj vrsti jedan atom kisika ishodne vrste "zamijenjen" atomom sumpora. Primjerice, sulfatni je ion formule SO42-. Ukoliko bismo zamijenili jedan od atoma kisika u toj vrsti atomom sompora, dobili bismo ion formule S2O32- koji bismo nazivali tiosulfatnim. On bi po svojoj strukturi (pa tako i Lewisovoj) bio jednak sulfatnome, s time što je na mjestu jednoga od kisikovih atoma sumporov.
Tioalkoholi (iliti tioli) su, kao što im i ime kaže (vidi gore) alkoholi koji namjesto kisika imaju sumpor, tj., namjesto karakteristične skupine -OH imaju skupinu -SH. Imena im se tvore tako da se korjenu imena (imenu osnovnog ugljikovodika) dodaje nastavak -tiol (kao što se se imena alkohola tvore na isti način, ali nastavkom -ol). Znadeš li dakle ime i strukturu bilo kojeg alokhola, lako ćeš napisati ime te nacrtati strukturu odgovarajućega tiola.
(U starijoj literaturi naći ćeš i izraz merkaptani kojima se označavaju isti spojevi, te imena tvorena nastavkom -merkaptan. Ta su imena zastarjela i odavno su napuštena).

O glicerolu
Glicerol je simetrični trovalentni alkohol s tri ugljikova atoma, tj. takov alkohol koji ima tri ugljikova atoma i tri skupine -OH, na svakom atomu po jednu. Sustavno mu je ime propan-1,2,3-triol.

Vjerujem da ćeš uz ovdje navedeno i uz malo truda uspjeti riješiti zadane ti probleme. Ukoliko negdje zapne, javi se s konkretnijim pitanjem.
Pozdrav.

P.S. Molim te da se u buduće potpisuješ punim imenom i prezimenom.

P.P.S. I nemoj postavljati toliko pitanja od jednom. Rijetko je kad netko raspoložen za toliko posla najednom ;).

Odgovorio: Vladimir Stilinović   vstilinovic@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija