1.Fiziološka otopina je 0,9%-tna otopina natrijeva klorida u vodi.Kako ćeš prirediti 500g fiziološke otopine? 2.Koji od ovih oksida u reakciji s vodom tvori hidroksid?Napiši jednadžbu kemijske reakcije: a)ugljikov(IV)oksid b)natrijev oksid c)sumporov(VI)oksid d)ugljikov(II)oksid 3.Zašto hidroksid Fe(OH)3 nije lužina? 4.Na vrhu boce koja je sadržala NaOH sakupila se bijela tvar.Zašto?

Ime i prezime: Petra Kuštera ikustera@inet.hr

 


.Fiziološka otopina je 0,9%-tna otopina natrijeva klorida u vodi.Kako ćeš prirediti 500g fiziološke otopine? 2.Koji od ovih oksida u reakciji s vodom tvori hidroksid?Napiši jednadžbu kemijske reakcije: a)ugljikov(IV)oksid b)natrijev oksid c)sumporov(VI)oksid d)ugljikov(II)oksid 3.Zašto hidroksid Fe(OH)3 nije lužina? 4.Na vrhu boce koja je sadržala NaOH sakupila se bijela tvar.Zašto?

1. Odgovor slijedi iz definicije masenog udjela.

w(NaCl) = m(NaCl) / m(otopina)
m(NaCl) = w(NaCl) * m(otopina)
m(NaCl) = 0,009 * 500 g
m(NaCl) = 4,5 g

2. S vodom reagiraju ugljikov(IV) oksid, natrijev oksid i sumporov(VI) oksid. Od spomenutih samo natrijev oksid u reakciji s vodom daje hidroksid, i to po jednadžbi:

Na2O + H2O → 2 NaOH

3. Lužina jest vodena otopina baze, tako da Fe(OH)3 sam po sebi i ne može biti lužina. Dalje, znajući da se Fe(OH)3 ne otapa u vodi (zapravo se otapa, ali zanemarivo malo), jasno je da pripadna lužina ne može egzistirati.

4. Riječ je o natrijevu karbonatu ili pak o natrijevu hidrogenkarbonatu. Eventualno u pitanju može biti natrijev silikat (natrijeva lužina, naime, reagira sa staklom koje sadrži SiO2).

Pozdrav,

Odgovorio: Filip Topić   ftopic@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija