što je to alkoholno vrenje

Ime i prezime: vladimir lukman vladimir.lukman@ck.hinet.hr

 


Priča o alkoholnom vrenju počinje glukozom, glavnim izvorom energije u stanicama većine živih organizama (ali isto vrijedi za fruktozu, galaktozu i manozu). Rezultat prvog dijela metaboličke razgradnje glukoze u svrhu dobivanja energije, koji se naziva glikoliza, su po dvije molekule ATP-a, NADH-a i piruvata na jednu molekulu glukoze. ATP (adenozin-trifosfat) je visokoenergijski spoj kojega je i cilj dobiti, NADH (nikotinamid-adenin-dinukleotid)nastaje redukcijom NAD+, a piruvat(CH3C(O)COO-) preostaje od glukoze. Kada bi ovdje završilo stanica bi dobila energiju no treba obnoviti i NAD+. Jedan od načina obnavljanja piruvata je alkoholno vrenje. Novim nizom enzimski kataliziranih reakcija od piruvata i NADH nastaju alkohol, NAD+ i CO2. To rade kvasci u anaerobnim uvjetima - vinski kvasci u moštu i komu, pivski u pivskom sladu... Otuda alkohol u alkoholnim pićima. Ukoliko im je dostupan kisik iz zraka kvasci imaju znatno bolju mogućnost od alkoholne fermentacije - Krebsov ciklus i oksidativnu fosforilaciju čime mogu dobiti mnogo više energije. Ali to je već druga priča...
Pozdrav.

Odgovorio: Kristijan Kovač   kkovac@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija