zašto atomske mase hemijskih elemenata u periodnom sistemu nisu cijeli brojevi

Ime i prezime: irma imamović irma.i@bih.net.ba

 


To si dobro primijetila. Razlog je taj što su atomske mase zapravo prosječne atomske mase svih izotopa promatranog elemenata. Tako se npr. element sumpor pojavljuje u prirodi kao smjesa izotopa 32S, 33S, 34S i 36S u kojoj ima najviše 32S (oko 95 %), nešto manje 34S (oko 4 %), a preostala dva zajedno oko 1 %. Kada se sve to uzme u obzir, prosječna atomska masa sumpora je 32,065, a ne točno 32. Element bor javlja se u prirodi kao smjesa izotopa 10B i 11B u omjeru (otprilike) 1:4, pa je masa prosječnog atoma bora 10,81. Slično vrijedi i za druge elemente.

Postoje međutim i tzv. mononuklidni elementi. To su elementi od kojih se u prirodi pojavljuje samo jedan izotop. Takvi su npr. natrij, aluminij, fosfor, fluor itd. No, čak niti njihova atomska masa nije cijeli broj zato što se česticama koje se vežu u atomsku jezgru (nukleonima, tj. protonima i neutronima) masa mijenja za iznos energije vezanja po Einsteinovoj formuli E = mc2. Ta je promjena vrlo mala, ali ipak mjerljiva.

Vezano uz tvoje pitanje, pročitaj si i starije članke o unificiranoj atomskoj jedinici mase ovdje, te o tome kako procijeniti broj izotopa pojedinog elementa ovdje. Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija