Kaze se da mol predstavlja jednu dvanaestinu atoma ugljika, a mene zanima zasto je bas uzet atom ugljika, zasto ne neki drugi atom, hvala

Ime i prezime: Nihada Goletic Nihada_21@yahoo.com

 


Pomiješala si definiciju mola s definicijom unificirane atomske jedinice mase. Mol je ona množina tvari koja sadrži točno toliko jedinki koliko ima atoma u 12 g ugljika-12, 12C, dok je unificirana atomska jedinica mase (u) ona masa koja odgovara jednoj dvanaestini mase atoma ugljika-12, dakle u = m(12C)/12.

Zašto baš atom ugljika-12? A čuj, da je za definiciju uzet neki drugi atom, recimo atom željeza-56, onda bi ti pitala zašto baš željeza, je li? Pa moraš odabrati neki atom, zar ne?

Međutim, postoji i o tome jedna zgodna priča. Prije 1960-ih godina, znanstvenici su mase svih atoma izražavali prema atomu kisika, i to tako da atom kisika ima masu točno 16. No pojavio se problem: kisik koji nalazimo u prirodi sastoji se od nekoliko izotopa (16O, 17O i 18O), pa nije bilo jasno treba li masu 16 pripisati atomu 16O (to je daleko najzastupljeniji izotop kisika) ili pak "prosječnom" atomu kisika. Fizičari su zastupali ovo prvo mišljenje (16O), a kemičari drugo (prirodna izotopna smjesa), pa su tako nastale dvije mjerne ljestvice za atomske mase, što je u praksi dovodilo do čestih zabuna i nesporazuma. Kada su uvidjeli da to tako dalje ne može, kemičari i fizičari su se lijepo sastali i rekli "hajde da se dogovorimo i odaberemo neki drugi element, različit od kisika, i da točno definiramo o kojem izotopu govorimo, da ubuduće ne dolazi do zabuna i nesporazuma". I odabraše ugljik-12. Eto, tako je nastala današnja definicija. Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija