Zanima me je li molekula PH3 polarna. Elektronegativnost je naime fosfor i vodika jednaka, ali atom fosfora ima nepodijeljeni elektronski par. Moze li to utjecati na polarnost?

Ime i prezime: Filip Kolundzic filip.kolundzic@zg.tel.hr

 


Fosfor spada u istu skupinu periodnog sustava kao i dušik, što znači da ima 5 valentnih elektrona, od koji tri sudjeluju u vezi s atomima vodika, a preostala dva čine slobodni elektronski par. Molekula PH3 naziva se fosfin i strukturom je slična amonijaku, NH3, (krnji tetraedar, pri čemu jedan vrh tetraedra čini slobodni elektronski par). Zbog tog slobodnog elektronskog para molekula je polarna, premda ne toliko kao amonijak kod kojeg je izražen i polarni karakter duž N-H veza.

Odgovorio: Goran Stefanic   stefanic@rudjer.irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija