Treba mi pomoć s idućim zadatkom:Koliko bi koncentrirane H2SO4 i koliko glicina trebalo pomješati da se dobije 0.5 litre 1M pufera kojem je pH3? (Mr(glicina)=75;Mr(H2SO4)=98;gustoća(H2SO4)=1,84kg/l)

Ime i prezime: lana l55228181@gmail.com

 


Ne vidim puno smisla da za svaki puferski zadatak tipkam iste formule pa ću opisati što i kako te predložiti nekoliko starijih zadataka kao inspiraciju za pisanje formula.

Budući da imamo zadane volumen i koncentraciju, a usput i znamo da se koncentracija pufera odnosi na glicin, masu glicina možemo odmah naći množenjem odgovarajućih brojki. Dalje će nam trebati Henderson-Hasselbalchova aproksimacija, iz koje ćemo izračunati koliki udio glicina treba biti preveden u protonirani oblik. U nju se umjesto volumena mogu ubaciti i množine jer je volumen isti pa se u razlomku pokrati.
Tu negdje dolazimo do problema jer je sumporna kiselina jaka samo u prvom stupnju disocijacije. Kako pKa2 za sumpornu kiselinu iznosi 1,99, nije baš najsretnije za samo jednu jedinicu pH iznad toga reći da je ona potpuno disocirana i u drugom stupnju. Drugim riječima, pH te otopine ne ovisi samo o glicinu, nego i o sumpornoj kiselini.
Najjednostavniji, premda loš izlaz je praviti se da sumporna kiselina disocira potpuno u oba stupnja te uzeti da će množina dodane kiseline biti jednaka polovici množine glicina koju treba isprotonirati. Dalje onda još treba iz množine izračunati masu, a iz mase i masenog udjela (on iznosi 98 %, što je trebalo napisati u zadatku) konačno volumen koncentrirane kiseline.
Puno bolji izlaz bio bi ne ići raditi pristojno kisele pufere sa sumpornom kiselinom, odnosno ne smišljati nepotrebno komplicirane zadatke.

Za vježbu i inspiraciju tj. formule pogledaj npr. ovdje, ovdje, ovdje ili ovdje, a možeš i u tražilicu napisati "Henderson" pa ćeš naći još dosta takovih zadataka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija