Dobar dan, može li pomoć :) 1. zadatak izracunaj osmotski pritisak otopine 1,1 mas % Na2CO3 gustine 1.01 g/cm3 pri 20 stepeni celzijusa ako stepen disocijacije iznosi 0.95. 2. zadatak otopina razrijeđene octene kiseline pokazuje ph = 4.02. Ako je stepen ionizacije kiseline u otopini 0,3 % koliko grama CH3COOH se nalazi u 5dm3 ove otopine. 3. zadatak izračunati pH vrijednost otopine koja je nastala neutralizacijom 25cm3 3 mas.% NaOH (gustina 1,0318) sa 40cm3 2 mas % HCl (gustina 1.0082)

Ime i prezime: Hamza Begović hamza.begovic.mss@gmail.com

 


1. Formula za osmotski tlak je:

Π = fc∙R∙T

pri čemu je f omjer koncentracije prisutnih čestica i koncentracije otopljene tvari. Ako je sol oblika AmBn, f će biti:

f = 1 + (m + n − 1)∙α

Za natrijev karbonat to znači:

f = 1 + 2∙α

Koncentracija se iz masenog udjela i gustoće otopine računa prema formuli:

c = ρ(otopina)∙w(otopljena tvar)/M(otopljena tvar)

I to bi bilo sve što treba za zadatak.


2. Stupanj ionizacije je isto što i stupanj disocijacije u prethodnom zadatku, dakle omjer množine ili koncentracije disocirane tvari te polazne možine ili koncentracije:

α = c(H+)/c(AcOH)

Koncentraciju vodikovih iona možemo dobiti iz pH, a onda možemo dobiti i polaznu koncentraciju octene kiseline. Kako imamo zadan volumen, možemo izračunati i njezinu množinu, a onda i masu:

m(AcOH) = M(AcOH)∙n(AcOH)

= M(AcOH)∙c(AcOH)∙V(otopina)

= M(AcOH)∙c(H+)∙V(otopina)/α

= M(AcOH)∙(10−pH mol/L)∙V(otopina)/α

Uzgred budi rečeno, uzmemo li si slobodu da iz zadanih podataka izračunamo konstantu disocijacije octene kiselino, naći ćemo da ona iznosi 2,88 ∙ 10−7, dok stvarno ona iznosi 1,75 ∙ 10−5. Drugim riječima, stvarna bi otopina octene kiseline imala dosta veći stupanj disocijacije, a time i osjetno niži pH, negdje oko 3,1.


3. Da ne tipkam opet formule, ovdje ću biti kratak. Iz gustoće i masenog udjela otopine izračuna se množinska koncentracija, a iz koncentracije i volumena množina natrijevog hidroksida, odnosno klorovodične kiseline. Ako množine ispadnu iste, otopina će biti neutralna, ako ima više natrijevog hidroksida, bit će lužnata, a ako ima više klorovodične kiseline, bit će kisela. Suvišak će biti jednak razlici množina, a kad se suvišak podijeli s ukupnim volumenom, dobiva se koncentracija natrijevog hidroksida ili klorovodične kiseline u suvišku. Iz toga se računa pOH za NaOH pa onda pH, odnosno pH direktno iz koncentracije preostale klorovodične kiseline. Ovdje ima par srodnih zadataka, samo što su zadane mahom koncentracije.


Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija