Poštovani, molim Vas da mi objasnite kako odrediti izoelektričnu točku, tj. izračunati ju ako su zadane vrijednosti pKa za neke aminokiseline. Molim Vas da objasnite na primjerima onih koje imaju kiseli i bazični bočni lanac pa su zadane 3 pKa vrijednosti, a i za aminokiseline koje imaju zadane 2 pKa vrijednosti. Kako da znam koje pKa vrijednosti uzeti pri računanju izoelektrične točke? puno hvala :)

Ime i prezime: nikolina nikolina.jularic@hotmail.com

 


Izoelektrična točka je pH pri kojem će molekule nekog spoja (tipično peptida) biti u prosjeku neutralne. Njezina se vrijednost računa kao aritmetička sredina vrijednosti pK između kojih su čestice tog spoja prosječno neutralne. Očito, tako nešto je moguće samo ako spoj ima barem dvije konstante ionizacije tj. dvije funkcijske skupine koje se mogu ionizirati, pri čemu one moraju davati ione suprotnih naboja.

Ako se radi o aminokiselini s neutralnim pokrajnjim lancem, onda će izoelektrična točka biti aritmetička sredina vrijednosti pK aminske i karboksilne skupine, a ako ima više takvih skupina, onda je najbolje napraviti tablicu u kojoj će se pratiti kako se naboj koje skupine mijenja ovisno o pH. Par sugestija ima ovdje, još pokoja ovdje. Ako usfali inspiracije za izradu tablice, javi se opet.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija