Koji spoj nastaje oksidacijom sumporova dioksida?

Ime i prezime: matea kaleb matea.kaleb1@net.hr

 


Ovisi o oksidansu. Npr. ako se oksidira kisikom, nastat će sumporov(VI) oksid, ako se oksidira fluorom, nastat će sulfuril-fluorid, a ako se oksidira klorom, nastat će sulfuril-klorid.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija