Dobar dan! Treba mi pomoć oko ovog zadatka, bio bi zahvalan za vaše vrijeme, zadatak glasi ovako: "Odredite množinsku koncentraciju vodikovih iona u otopini koja je nastala otapanjem u 4g granula natrijevog hidroksida u 1000ml vode i pripadajuću pH"

Ime i prezime: Kristijan Veljača kiki.veljaca@gmail.com

 


Zadatak se rješava u nekoliko koraka koji se mogu pospajati u manje njih.

Prvo se iz mase natrijevog hidroksida izračuna njegova množina, a potom iz množine i volumena vode (kojim ćemo aproksimirati volumen otopine) koncentracija:

n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH)

c(NaOH) = n(NaOH)/V(otopina)

= m(NaOH)/(M(NaOH)·V(otopina))

Može se i prvo izračunati masena koncentracija natrijevog hidroksida pa iz nje množinska. Rezultat će biti isti.

Nakon toga, uz dosta opravdane pretpostavke da natrijev hidroksid disocira potpuno na natrijeve katione i hidroksidne anione te da je količina hidroksidnih aniona koji nastaju autoionizacijom vode zanemariva u odnosu na one koji potječu od natrijevog hidroksida, možemo zaključiti da je koncentracija hidroksidnih aniona jednaka koncentraciji natrijevog hidroksida te iz nje izračunati pOH i pH:

c(OH) = c(NaOH)

pOH = – log (c(OH)/(mol/L))

pH = 14 – pOH

= 14 + log (c(OH)/(mol/L))

= 14 + log (c(NaOH)/(mol/L))

= 14 + log ((m(NaOH)/(M(NaOH)·V(otopina))/(mol/L))


Još zadataka za vježbu možeš pronaći ovdje, ovdje i osobito ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija