Cisti etanol ima vreliste pri 78,26C, ebulioskopska konstanta za etanol iznosi 1.22Kkgmol-1, izracunaj vreliste otopine koja sadrzi 5g fenola u 80g etanola. Unaprijed se zahvaljujem

Ime i prezime: Ivana

 


U zadatku treba primijeniti formulu za promjenu vrelišta:

ΔTv = i·b·Kb

Pritom vrijedi da i iznosi 1 jer je disocijacija fenola u etanolu zanemariva, dok se molalnost računa prema formuli:

b(fenol) = n(fenol)/m(etanol)

Množina se dobije dijeljenjem mase s molarnom masom.

Za svaki bih slučaj napomenuo da masu etanola treba iz gramâ preračunati u kilograme.

Još sličnih zadataka naći ćeš ako u tražilicu upišeš "krioskop" ili "ebulio".

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija