Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko ovog zadatka: U ravnoteznoj smjesu sustava CO + H2O = CO2 + H2 Pri određenoj temperaturi u posudi volumena 2.25 dm3 nadeno je: 14g CO, 9g H2O, 30.25g CO2 i 1,375g H2 Koliko grama CO treba uz stalnu temperaturu dodati u ravnoteznu smjesu da bi se ravnotezna koncentracija H2O smanjila za 30%? Hvala

Ime i prezime: Nikolina nina.berket@gmail.com

 


Pitanje: Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko ovog zadatka: U ravnoteznoj smjesu sustava CO + H2O = CO2 + H2 Pri određenoj temperaturi u posudi volumena 2.25 dm3 nadeno je: 14g CO, 9g H2O, 30.25g CO2 i 1,375g H2 Koliko grama CO treba uz stalnu temperaturu dodati u ravnoteznu smjesu da bi se ravnotezna koncentracija H2O smanjila za 30%? Hvala


Ovaj se zadatak rješava u dvije faze. U prvoj treba iz svih masa izračunati množine i onda koncentracije:

n(CO) = m(CO)/M(CO)

c(CO) = n(CO)/V(posuda)

Analogno se dobiju množine i koncentracije preostalih troje sudionika reakcije.

Iz tih koncentracija može se izračunati koncentracijska konstanta za reakciju:

Kc = (c(CO2c(H2))/(c(CO)·c(H2O))

Druga se faza zadatka najlakše prođe pomoću tablice:
c(CO)/M c(H2O)/M c(CO2)/M c(H2)/M
0,222 0,222 0,305 0,303
+ x - - -
0,222 + x 0,222 0,305 0,303
‒ ? ‒ 30 % ‒ ? ‒ ?
? 0,7 · 0,222 ? ?
Da ne pokvarim zabavu, u tablicu sam uglavnom pobacao upitnike, a brojkama ispunio tek prvi red, s koncentracijama izračunatih iz polaznih masa i volumena posude. U drugom redu imamo podatke o tomu što je u smjesu dodano i tu se nalazi glavna nepoznanica u zadatku - povećanje koncentracije ugljikovog monoksida. Iz te se promjene množenjem s volumenom posude i molarnom masom može dobiti masa dodanog ugljikovog monoksida.

Smanjenje od 30 % možemo iskoristiti da izračunamo za koliko se točno smanjila koncentracija vode, odnosno kolika je konačna koncentracija vode. Zbog stehiometrije reakcije znamo da se za isti iznos smanjila i koncentracija ugljikovog monoksida, dok su koncentracije ugljikovog dioksida i vodika za isti iznos porasle. To znači da uz konačnu koncentraciju vode možemo izračunati i konačne koncentracije ugljikovog dioksida i vodika. Budući da je temperatura, a time i konstanta ravnoteže ostala ista, ti nam podaci omogućavaju da izračunamo i konačnu koncentraciju ugljikovog monoksida:

ck(CO) = ck(CO2ck(H2)/(ck(H2O)·Kc)

Kad toj koncentraciji pribrojimo iznos za koji se smanjila uravnoteživanjem reakcijske smjese, dobit ćemo količinu netom po dodatku, a kad od te koncentracije oduzmemo onu početnu, dobit ćemo koliko je ugljikovog monoksida dodano u smjesu tj. koliko ga treba dodati.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija