Pozdrav, trebala bi pomoc oko ovog zadatka: Pripravljena je otopina natrijeva acetata koncentracije 0.1 M volumena 500mL, izmjereni ph otopine bio je 8.86. a) Koliki volumen octene kiseine (W=99.5% i gustoce=1.05 gcm-3) treba dodati kako bi Ph otopine bio 4, ako je Ka kiseline 1.8x10-5 M b) Koliki volumen iste octene kiseline treba dodati kako bi ph otopine bio 3?

Ime i prezime: Nikolina Berket nina.berket@gmail.com

 


Ovaj smo zadatak jednom već dobili. Ondašnjem odgovoru eventualno mogu dopisati par jednadžbi i opaski.

Znači, prvi podatak, o pH polazne otopine, nije potreban, osim ako ne želimo provjeriti račun autorâ zadatka. Ako nam se ne da rješavati kvadratnu jednadžbu, možemo uzeti aproksimaciju da se koncentracija hidroksidnih aniona u otopini soli može izračunati približnom formulom:

[OH] ≈ (Kb(CH3COOc(CH3COONa))1/2

Za konstantu bazičnosti acetatnog aniona vrijedi:

Kb(CH3COO) = Kw/Ka(CH3COOH)

pOH = ‒ log ([OH]/(mol / L))

pH = 14 ‒ pOH

Kad sve to izračunamo, naći ćemo da je sa zadatkom sve u redu pa možemo krenuti mirno ga rješavati.

Za oba podzadatka treba ista formula:

pH = pKa(CH3COOH) + log [CH3COO]/[CH3COOH]

Pomoću nje ćemo za zadane vrijednosti pH dobiti koncentracijske, a time i množinske omjere acetatnih aniona i octene kiseline:

[CH3COO]/[CH3COOH] = 10pH ‒ pKa(CH3COOH)

= n(CH3COONa)/n(CH3COOH)

Iz koncentracije i volumena otopine soli možemo izračunati množinu natrijevog acetata:

n(CH3COONa) = c(CH3COONa)·V(CH3COONa)

tako da sad iz onog omjera možemo dobiti potrebnu množinu octene kiseline.

Na kraju još preostaje iz množine dobiti volumen:

V(CH3COOH) = m(kiselina)/ρ(kiselina)

= m(CH3COOH)/(ρ(kiselina)·w(CH3COOH))

= n(CH3COOH)·M(CH3COOH)/(ρ(CH3COOH)·w(CH3COOH))

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   icvrtila@chem.pmf.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija