Reakcija gorenja 2,3-dimetilbutana uz dovoljan i nedovoljan pristup zraka.

Ime i prezime: Elena Šanjek

 


Sažeta strukturna formula 2,3-dimetilbutana glasi (CH3)2CHCH(CH3)2, a molekulska formula mu je C6H14.

Gorenjem ugljikovodika uz dovoljan pristup zraka nastat će voda i ugljikov dioksid. Jednadžba kemijske reakcije gorenja 2,3-dimetilbutana uz dovoljan pristup zraka glasi:

2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O.

Gorenjem ugljikovodika uz nedovoljan pristup zraka nastat će nešto čađe i/ili ugljikovog monoksida. Koliko točno, ovisit će o tome koliko zraka nedostaje za potpunu oksidaciju. Stoga, strogo uzevši, općenito nije moguće napisati jednadžbu kemijske reakcije gorenja nekog ugljikovodika uz nedovoljan pristup zraka. Kada nastavnici kemije traže takvu jedndadžbu, oni obično očekuju da se napiše jednadžba u kojoj su produkti voda i ugljikov monoksid, no bilo bi pošteno da onda tako i zadaju zadatak. U tom slučaju jednadžba glasi:

2C6H14 + 13O2 → 12CO + 14H2O.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija