Dobar dan! Za domaći rad trebamo odrediti kako volumen oslobođenog ugljikova (IV) oksida ovisi o vrsti šećera. Dobili smo tablicu u kojoj su navedeni volumeni ugljikova (IV) oksida u svakoj epruveti, a mi moramo zaključiti u kojoj se epruveti nalaze navedeni šećeri: saharoza, glukoza, maltoza i glukoza. Koji šećer fermentacijom oslobađa najviše ugljikova (IV) oksida, a koji najmanje i kako to možemo objasniti? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

Ime i prezime: Simona Lukman monalukman206@gmail.com

 


Teško mi je dati odgovor bez cijelog zadatka. Pretpostavimo li da će fermentacijom biti utrošen sav šećer, možemo zaključiti da će iste količine monosaharidâ glukoze i fruktoze (dvaput je napisana glukoza, očito pogreškom, a jedna je mogućnost da je trebala biti fruktoza; druga mogućnost bila bi npr. galaktoza koja je isto monosaharid, također izomer glukoze) dati iste količine ugljikovog dioksida te da će iste količine disaharidâ saharoze i maltoze opet dati iste količine ugljikovog dioksida.
Dalje je malo kompliciranije. Ako uzmemo iste polazne množine šećerâ, disaharidi će dati više ugljikovog dioksida jer im svaka molekula ima po dvije monosaharidne jedinke. Ako pak uzmemo iste polazne mase, opet će više ugljikovog dioksida dati disaharidi jer oni, kao produkti kondenzacije, imaju po jednu molekulu vode manje od dviju molekula monosaharidâ, tako da po jedinici mase dođe više monosaharidnih jedinki.
Ako je kojim slučajem umjesto druge glukoze trebao biti npr. glikogen ili neki drugi oligo- ili polisaharid, onda bi taj spoj po jedinici mase dao najviše ugljikovog dioksida, budući da se dodatnim kondenzacijskim stupnjevima oslobađa još više vode, što znači da ostaje isti broj monosaharidnih jedinica na još manju masu.

Ako ona pretpostavka o potpunom iskorištenju ne važi, onda ne važi ni cijela logika koja se iz nje izvodi. Svakako bi bilo dobro da pošalješ cijeli zadatak, ovaj put dobro prepisan.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija