Koliko je potrebno natrij hidroksida a koliko vode za pripremanje 450ml 22% rastvora gustine 1.24g/ml ?

Ime i prezime: Raonic Kenan Kenan.Raonic@ssodd.edu.ba

 


Masu natrijevog hidroksida možemo dobiti množenjem mase otopine s masenim udjelom natrijevog hidroksida, a masu otopine dobit ćemo množenjem njezine gustoće s volumenom:

m(NaOH) = w(NaOH)·m(otopina)

= w(NaOH)·ρ(otopina)·V(otopina)

Masu vode možeš dobiti na isti način, samo što treba ubaciti maseni udio vode, koji se dobije tako da se od 1 (100 %) oduzme maseni udio natrijevog hidroksida:

m(H2O) = w(H2O)·m(otopina)

= (1 ‒ w(NaOH))·ρ(otopina)·V(otopina)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija