Pozdrav, moze li molim Vas pomoc oko jednog zadatka. Zadatak glas:Za koliko bi se gramq smanjila masa 1 mola natrij karbonata dekahidrata ako bi mi se žarenjem odstranila sva voda? Hvala unaprijed.

Ime i prezime: Ifeta Milanovic ifeta-milanovic@hotmail.com

 


Formula natrijevog karbonata dekahidrata glasi Na2CO3(H2O)10. Jedna formulska jedinka, dakle, sadrži dva natrijeva kationa, jedan karbonatni anion i deset molekula vode. Isti će odnos vrijediti i za množine, tako da će jedan mol natrijevog karbonata dekahidrata sadržavati deset mola vode. Žarenjem će sva ta voda ispariti tako da će razlika mase odgovarati masi vode koja je isparila. Tu ćemo masu izračunati tako da množinu pomnožimo s molarnom masom:

m(H2O) = n(H2O)·M(H2O)

Usput bih preporučio pogledati i zadatke s masenim udjelima vode u hidratima solî (npr. ovdje, ovdje, ovdje i ovdje). Iako su nešto složeniji, računski su i tematski dosta bliski ovom zadatku, tako da nije nemoguće da će ti biti korisno pozabaviti se njima.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija