Koliko je potrebno grama čistog NaOH za neutralizaciju 250 ml 15%-tne otopine H2SO4, ako je gustoća otopine H2SO4 1,102 gcm-³ ? M(H2SO4) = 98gmol-¹ , M(NaOH) = 40 gmol -¹ Hvala!

Ime i prezime: Mirna Avdic 1997zmajo@gmail.com

 


Budući da je sumporna kiselina diprotonska (ima dva kisela vodikova atoma), dok natrijev hidroksid disocijacijom daje jedan hidroksidni anion po formulskoj jedinci, za neutralizaciju svake molekule sumporne kiseline trebat će dvije formulske jedinke natrijevog hidroksida. Isti odnos (1 : 2) vrijedi i za njihove množine. S time možemo u izvod:

m(NaOH) = M(NaOH)·n(NaOH)

= M(NaOH)·2·n(H2SO4)

= M(NaOH)·2·m(H2SO4)/M(H2SO4)

= M(NaOH)·2·w(H2SO4m(kiselina)/M(H2SO4)

= M(NaOH)·2·w(H2SO4ρ(kiselina)·V(kiselina)/M(H2SO4)

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija