Oksidacija željezo (II)-sulfata (FeSo4) kalijevim permanganatom odvija se prema slijedećoj jednadžbi: 10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 +8H2O Izračunati koncentraciju otopine FeSO4 ako je za 20 ml te otopine utrošeno 21,5 ml otopine KMnO4 koncentracije 0,02 moldm-³

Ime i prezime: Dora Dzidar1@gmail.com

 


Jednadžba pokazuje stehiometrijski odnos željezovih(II) kationa i permanganatnih aniona u reakciji i od njega se kreće u račun:

n(FeSO4) : n(KMnO4) = 10 : 2

Drugo što nam treba odnos je koncentracije, množine i volumena:

n(FeSO4) = c(FeSO4)∙V(FeSO4)

n(KMnO4) = c(KMnO4)∙V(KMnO4)

S time možemo u izvod:

c(FeSO4) = n(FeSO4)/V(FeSO4)

= 5∙n(KMnO4)/V(FeSO4)

= 5∙c(KMnO4)∙V(KMnO4)/V(FeSO4)


Upišeš li u tražilicu "permanganat", naći ćeš još pregršt "titracijskih" zadataka, među njima i nekoliko onih koji se bave baš ovom reakcijom, poput ovog, ovog ili ovog zadatka.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   aproksimativac@gmail.com

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija